O nás

Spolu s našimi partnermi sa usilujeme o bezpečné používanie chemikálií.

Sme Európska chemická agentúra – agentúra EÚ. Vykonávame právne predpisy EÚ o chemikáliách s cieľom chrániť vaše zdravie a životné prostredie. Naša práca prispieva aj k dobre fungujúcemu vnútornému trhu, inováciám a konkurencieschopnosti chemického priemyslu Európy.

Chemikálie umožňujú viesť moderný život – všetko sa z nich vyrába. Lepšia znalosť a regulácia škodlivých chemikálií chráni zamestnancov, spotrebiteľov a životné prostredie, uľahčuje recykláciu a podporuje priemysel, aby vyvíjal bezpečnejšie alternatívy.