Producător

Pentru producerea și gestionarea în condiții de siguranță a substanțelor chimice este nevoie de informații și cunoștințe despre proprietățile lor, pericolele pe care le prezintă, utilizările și eventualele riscuri implicate. Responsabilitatea dumneavoastră este să furnizați aceste informații și să vă învățați clienții cum să utilizeze în siguranță substanțele pe care le produceți.

Sunteți considerat producător dacă:

  • sunteți persoană fizică sau întreprindere cu sediul în SEE; și
  • produceți sau extrageți o substanță chimică.

Nu sunteți considerat producător conform REACH dacă doar încorporați substanțe chimice în amestecuri sau le utilizați doar pentru producerea de articole. În acest caz, sunteți considerat utilizator din aval.

 

Ce sarcini îmi revin?

 

Obținerea accesului la piață

Aveți intenția să produceți o substanță pentru prima dată?

Este o substanță periculoasă?

Înainte de a începe producția, trebuie să știți dacă trebuie să înregistrați substanța și aveți obligația să clasificați fiecare substanță periculoasă pe care o introduceți pe piață.

 

Trebuie să înregistrați substanța?

Dacă intenționați să produceți o substanță în cantități de minimum o tonă pe an, trebuie să o înregistrați la ECHA. Aceasta înseamnă să furnizați informații despre proprietățile și pericolele substanței, inclusiv despre modul de utilizare în condiții de siguranță.

Dacă nu înregistrați substanța, producerea și/sau introducerea sa pe piață vor fi considerate ilegale. Există o regulă de bază: fără informații, nu este pe piață.

Volumul de informații necesar depinde de cantitatea produsă și de pericolele asociate substanței. Cu cât cantitatea este mai mică și substanța mai puțin periculoasă, cu atât trebuie să oferiți mai puține informații.

Informațiile sunt menite să asigure utilizarea substanței în condiții de siguranță. Trebuie să le mențineți la zi și să le furnizați clienților la cerere, sub forma unei fișe cu date de securitate, iar în cazul substanțelor mai periculoase trebuie să le furnizați și consumatorilor.

Înregistrarea este un proces comun, la care participă și ceilalți producători, importatori sau reprezentanți unici ai aceleiași substanțe. Aveți obligația să folosiți datele necesare pentru înregistrare în comun cu ei.

 

Produceți o substanță periculoasă sau reglementată?

Înainte de a introduce substanța pe piață, trebuie să stabiliți dacă este sau nu periculoasă, aplicând criteriile de clasificare prevăzute în Regulamentul CLP. Clasificarea este necesară pentru fiecare substanță, indiferent de cantitatea în care este furnizată. 

a. Clasificarea, etichetarea și ambalarea sunt obligatorii pentru toate substanțele periculoase

Clasificarea unei substanțe ca periculoasă determină cerințe specifice de etichetare și ambalare. Trebuie să notificați ECHA cu privire la clasificare și etichetare în termen de o lună de la introducerea pe piață a unui produs periculos. Trebuie să menționați informațiile relevante în fișa cu date de securitate și să folosiți etichete de pericol pentru a prezenta riscurile și a asigura manipularea în siguranță a substanței de către clienții dumneavoastră.

b. Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită

REACH stabilește criterii de identificare a substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) pentru sănătatea umană și pentru mediu. Astfel de substanțe sunt identificate permanent. Ele sunt incluse în lista substanțelor candidate pentru autorizare, care se actualizează în lunile iunie și decembrie ale fiecărui an și se publică pe site-ul ECHA.

Acesta este primul pas al procedurii de autorizare conform REACH, care are ca scop să țină sub control riscurile prezentate de cele mai periculoase substanțe de pe piața SEE și, în ultimă instanță, să le înlocuiască cu alternative viabile, mai sigure.

Decizia Comisiei Europene de a include o substanță pe lista substanțelor candidate atrage după sine obligații legale suplimentare pe care trebuie să le respectați în calitate de producător, și anume să le comunicați clienților informații despre utilizarea în siguranță a substanței.

Puteți să furnizați în continuare substanța, dar va trebui să urmăriți dacă este selectată și inclusă pe lista de autorizare. Aceasta poate fi doar o chestiune de timp, de aceea puteți să obțineți un avantaj economic dacă renunțați la substanța care prezintă motive de îngrijorare deosebită, orientându-vă spre o alternativă mai sigură.

c. Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită pentru care este nevoie de autorizare

Substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită și care trec de pe lista substanțelor candidate pe lista de autorizare nu pot fi introduse pe piața SEE în vederea utilizării după o anumită „dată de expirare", cu următoarele excepții:

  • întreprinderii dumneavoastră sau utilizatorului aflat imediat în avalul lanțului de aprovizionare i se acordă o autorizație pentru o anumită utilizare a substanței; 
  • vi se aplică o exceptare totală sau parțială, de exemplu dacă utilizați substanța pentru cercetare și dezvoltare științifică.

Autorizarea este necesară indiferent de cantitatea de substanță utilizată.

Dacă substanța este inclusă în lista de autorizare și nu se aplică nicio exceptare, va trebui să alegeți una dintre următoarele opțiuni:

  • să sistați introducerea substanței pe piață; sau
  • să solicitați o autorizație; sau
  • să verificați dacă substanța nu este deja inclusă într-o autorizație acordată utilizatorilor aflați imediat în avalul lanțului de aprovizionare.

Decizia de a solicita sau nu o autorizație are la bază motive comerciale precum importanța substanței, posibilitatea de a o înlocui cu substanțe sau tehnologii alternative mai sigure, costurile cererii de autorizare, precum și beneficiile și riscurile legate de utilizarea sa în continuare.

d. Substanțe restricționate

Substanțele care prezintă un risc inacceptabil pentru sănătatea umană și pentru mediu sunt restricționate. Restricția poate lua următoarele forme:

  • interzicere totală;
  • restricționarea comercializării și a anumitor utilizări; sau
  • limitarea nivelurilor de concentrație a substanței în amestecuri sau în articole.

Printre exemple se numără interzicerea azbestului și restricțiile asupra producerii, introducerii pe piață și utilizării compușilor de fenilmercur aplicați sub formă de acoperiri, adezivi, produse de etanșare și elastomeri.

Respectarea restricțiilor este obligatorie. Trebuie să cunoașteți toate restricțiile existente și să le urmăriți pe cele care apar și se aplică substanțelor pe care le produceți. ECHA publică informații și lansează consultări publice înainte să ia o decizie de restricționare.

Categories Display