Reprezentant unic

Întreprinderile cu sediul în afara SEE pot să numească un reprezentant unic cu sediul în Europa, care să preia sarcinile și responsabilitățile importatorilor în vederea respectării cerințelor REACH. Acest demers poate să simplifice accesul produselor lor pe piața SEE, să securizeze furnizarea și să reducă responsabilitatea importatorilor.

Reprezentanții unici trebuie:

 • să fie persoane fizice sau juridice cu domiciliul sau sediul fizic în SEE; 
 • să aibă suficiente cunoștințe despre manipularea practică a substanțelor și suficiente informații despre ele;
 • să fie numiți în baza unui acord comun cu un producător, formulator sau realizator de articole cu sediul în afara SEE;
 • să răspundă de îndeplinirea obligațiilor legale care le revin importatorilor în temeiul REACH.

Reprezentanții unici pot să reprezinte mai mulți furnizori din afara SEE, dar trebuie să păstreze separat informațiile referitoare la fiecare.

Întreprinderea din afara SEE trebuie să informeze importatorul (importatorii) din lanțul său de aprovizionare că v-a numit reprezentant unic. În continuare, acești importatori sunt considerați utilizatori din aval în sensul REACH.

Nu sunteți considerat reprezentant unic în următoarele situații:

 • furnizorul dumneavoastră din afara SEE este distribuitor;
 • singurul dumneavoastră rol este cel de reprezentant terț în procesul de punere în comun a datelor conform REACH.

Ce sarcini îmi revin?

Aveți obligațiile legate de înregistrare ale unui importator, la care se adaugă cerințe specifice rolului de reprezentant unic.

 

Pregătiți și efectuați înregistrarea

Aveți obligația de a înregistra substanța la ECHA. Există o regulă de bază: fără informații, nu este pe piață.

Trebuie să furnizați informații despre proprietățile și pericolele substanței, inclusiv despre modul de utilizare în condiții de siguranță. Volumul de informații necesar depinde de cantitatea importată și de pericolele asociate substanței. Cu cât cantitatea este mai mică și substanța mai puțin periculoasă, cu atât trebuie să oferiți mai puține informații.

Trebuie să verificați dacă substanța a fost preînregistrată. Dacă nu a fost și se califică pentru preînregistrare întârziată, trebuie să o înregistrați cel târziu la 31 mai 2018. Dacă nu se califică, trebuie să o înregistrați înainte de a fi introdusă pe piața SEE.

Înregistrarea este un proces comun, la care participă producătorii și importatorii în SEE ai aceleiași substanțe. Aceasta presupune și folosirea în comun a datelor necesare pentru înregistrare.

Sarcinile care vă revin, atât dumneavoastră cât și întreprinderii din afara SEE, sunt explicate în Ghidul privind înregistrarea și în paginile web destinate producătorilor din afara UE.

Obligațiile specifice care vă revin, suplimentar față de cele ale importatorilor, sunt:

 • să furnizați informații importatorilor (acum utilizatori din aval), pentru a le permite să compileze fișele cu date de securitate, și să țineți evidența furnizării celor mai recente actualizări ale fișelor, pe toată perioada în care vă desfășurați activitatea;
 • să întocmiți și să mențineți la zi un inventar al importatorilor și al cantităților importate de fiecare dintre ei, care va fi pus la dispoziția autorităților de aplicare la cererea acestora.

 

Luați măsuri în cazul substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită

Identificarea unei substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită și includerea ei pe lista substanțelor candidate pentru autorizare în temeiul REACH implică obligații suplimentare pentru importatorii din SEE și pentru dumneavoastră.

 • În cazul substanțelor importate ca atare sau în amestec, se impune actualizarea fișei cu date de securitate existente. În calitate de reprezentant unic (indiferent dacă sunteți sau nu furnizorul efectiv), aveți obligația să păstrați evidența furnizării fișei cu date de securitate actualizate.
 • În cazul substanțelor conținute în articole importate, în anumite condiții puteți avea obligația de a notifica ECHA în termen de șase luni de la efectuarea importului.

 

Clarificați-vă rolul în procedura de autorizare

În cazul în care reprezentați o întreprindere din afara SEE și una dintre substanțele produse de aceasta se află pe lista substanțelor care necesită autorizare, trebuie să informați întreprinderea despre consecințele acestui fapt pentru produsul respectiv.

Dacă nu există exceptări generice sau specifice de la procedura de autorizare conform REACH, întreprinderea din afara SEE va trebui să decidă dacă sistează exportul substanței pe piața SEE sau solicită o autorizație. În cazul în care decide să solicite autorizația, puteți fi desemnat să o reprezentați în acest demers.

 

Respectați restricțiile

Dacă riscurile unei substanțe pentru sănătatea umană și pentru mediu nu pot fi controlate, aceasta ar putea fi restricționată în SEE.

Restricția poate lua următoarele forme:

 • interzicere totală;
 • restricționarea comercializării și a anumitor utilizări; sau
 • limitarea concentrației substanței în amestecuri sau în articole.

Printre exemple se numără interzicerea azbestului, restricțiile la comercializarea și utilizarea plumbului în bijuterii și limitarea concentrației de crom hexavalent în produsele din piele.

Trebuie să informați întreprinderea din afara SEE despre orice nouă restricție și despre consecințele sale pentru produs. De asemenea, indiferent dacă sunteți furnizorul efectiv sau nu, aveți obligația să păstrați evidența transmiterii unei versiuni actualizate a fișei cu date de securitate, care să menționeze noua restricție.

Categories Display