Distribuitor

Legea recunoaște că aveți rolul unei verigi de legătură între producători și consumatori, care facilitează comunicarea pe probleme de securitate chimică în lanțul de aprovizionare. Este nevoie să vă implicați activ, pentru a proteja oamenii și mediul de riscurile chimice. 

În temeiul regulamentelor REACH și CLP, sunteți considerat distribuitor dacă procurați substanțe chimice sau amestecuri din SEE, le depozitați, apoi le introduceți pe piață pentru altcineva (inclusiv sub marca dumneavoastră proprie), fără să le schimbați în vreun fel compoziția chimică.

De exemplu, vânzătorii cu amănuntul și angrosiștii sunt distribuitori conform REACH și CLP. 

Nu sunteți distribuitor în următoarele situații:

  • cumpărați produse chimice din afara SEE și le introduceți direct pe piață în SEE. În acest caz, sunteți considerat importator;
  • cumpărați substanțe chimice din SEE și le amestecați cu alte substanțe, le diluați sau (re)umpleți recipiente, înainte de a le furniza altora. În acest caz, sunteți considerat utilizator din aval.

Ce sarcini îmi revin?

Principala dumneavoastră responsabilitate este comunicarea în lanțul de aprovizionare. 
 
Aceeași responsabilitate le revine tuturor furnizorilor de substanțe, amestecuri și articole – producători, importatori, utilizatori din aval și distribuitori.

 

 

Dacă vindeți către utilizatori industriali sau profesionali

Trebuie să comunicați informații de siguranță privind pericolele și riscurile prezentate de produsele chimice pe care le distribuiți:

În avalul lanțului de aprovizionare

Principalul instrument pentru acest tip de comunicare este fișa cu date de securitate, care poate fi extinsă pentru a include scenarii de expunere pentru fiecare utilizare identificată.

În cazul substanțelor sau amestecurilor periculoase

  • Trebuie să furnizați fișa cu date de securitate, asigurându-vă că este redactată în limba țării respective și că include informațiile impuse de legislația națională, de exemplu pe cele referitoare la sănătate și siguranță sau la eliminarea deșeurilor.
  • Trebuie să vă asigurați că substanța sau amestecul periculos este etichetat și ambalat corect.

Aceasta înseamnă că respectați dispozițiile Regulamentului CLP. De la 1 iunie 2015 s-au introdus modificări importante, inclusiv noi pictograme și fraze de pericol.

Găsiți mai multe informații în Ghidul introductiv privind Regulamentul CLP.

Rețineți că etichetarea și ambalarea produselor biocide și a articolelor tratate cu acestea trebuie să respecte atât dispozițiile CLP, cât și alte cerințe specifice.

În cazul articolelor care conțin substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită

Acestea sunt substanțe despre care s-a stabilit, în temeiul REACH, că produc efecte grave și adesea ireversibile asupra sănătății umane și mediului. Aveți obligația să le oferiți clienților informații suficiente pentru utilizarea articolului în condiții de siguranță, menționând cel puțin denumirea substanței periculoase.

În amontele lanțului de aprovizionare

Clienții dumneavoastră trebuie să vă ofere informații pe care să le transmiteți mai departe furnizorilor din amonte. Exemple:

  • noi informații despre proprietățile periculoase ale substanțelor sau amestecurilor;
  • informații în baza cărora măsurile de administrare a riscurilor menționate în fișa cu date de securitate ar putea să devină inadecvate;
  • informații suficiente despre modul efectiv de utilizare a substanței, pentru ca utilizarea respectivă să poată fi menționată în dosarul de înregistrare a substanței.

Astfel, puteți ajuta producătorii și importatorii să înțeleagă cum sunt utilizate substanțele lor și să înregistreze cel puțin o parte din utilizările despre care i-ați informat.

Clienții dumneavoastră vor putea apoi să primească informațiile de securitate de care au nevoie pentru a respecta dispozițiile REACH și CLP.

 

Dacă vindeți către consumatori

Asigurați-vă că produsele periculoase sunt etichetate și ambalate corect

În cazul în care un produs (substanță chimică sau amestec) este identificat ca periculos, el trebuie etichetat și ambalat conform dispozițiilor Regulamentului CLP.

Aceasta este responsabilitatea producătorilor, a formulatorilor, a importatorilor și a distribuitorilor. Dacă reetichetați sau reambalați astfel de produse sub marca dumneavoastră proprie, vă asumați aceeași responsabilitate.

Ca furnizor de produse periculoase, trebuie să luați măsuri pentru etichetarea și ambalarea lor corectă. Eticheta trebuie să conțină:

  • informații despre pericol, în limba sau limbile țării respective;
  • datele de contact ale furnizorului din UE;
  • noile pictograme de pericol, cuvinte de avertizare, fraze de pericol și de precauție care sunt obligatorii conform CLP.

Până la 1 iunie 2017, aveți dreptul să vindeți amestecuri etichetate conform vechilor norme dacă puteți dovedi că acestea se află în lanțul de aprovizionare dinainte de termenul legal pentru schimbare, respectiv 1 iunie 2015.

Rețineți că există cerințe suplimentare de etichetare și ambalare pentru articolele tratate definite în Regulamentul privind produsele biocide.

Răspundeți solicitărilor venite de la consumatori

În conformitate cu REACH și Regulamentul privind produsele biocide, consumatorii au dreptul să întrebe dacă articolele pe care le vindeți conțin substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită peste o anumită concentrație. Această dispoziție este valabilă și pentru articolele tratate cu biocide.

Aveți obligația să răspundeți gratuit acestor solicitări, în termen de 45 de zile. Trebuie să oferiți informații suficiente și recomandări privind modul de utilizare a articolului în condiții de siguranță sau informații despre tratarea acestuia cu produse biocide. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, contactați-vă furnizorul.

Câteva exemple tipice de produse la care se aplică „dreptul consumatorului de a întreba": articolele de îmbrăcăminte, mobila, ustensilele de uz casnic, echipamentele sportive sau alte articole de uz curent.

 

Cunoașteți produsele chimice pe care le depozitați și le furnizați

Înainte de a introduce pe piață o substanță, un amestec sau un articol, mai întâi trebuie să vă asigurați că introducerea pe piața SEE este legală. Verificați dacă respectă condițiile descrise în secțiunea „Producător" sau „Importator" și contactați-vă furnizorul.

 

Taking a business perspective

You act as a bridge between suppliers and their customers and are essential for passing information throughout the supply chain. You have information about the hazards of substances in your portfolio, which you can turn into a business advantage by selecting safer products and raising your brand reputation.

Consumers have the right to ask about dangerous substances in articles. The right to ask gives information to consumers on the safe use of chemicals and motivates them and manufacturers to make safer choices.

You play an important role in this.

Categories Display