Furnizor sau utilizator de produse biocide

În cazul în care furnizați sau utilizați produse sau substanţe active biocide în SEE, trebuie să cunoașteți legislația UE în domeniu. Aceasta este concepută astfel încât să garanteze că riscul potențial al daunelor cauzate de produsele biocide este compensat de beneficiile preconizate.

Legislația se aplică unui număr de 22 de tipuri de produse diferite, din patru grupe principale:

 • dezinfectanți de uz casnic și industrial;
 • conservanți pentru produse naturale și fabricate;
 • produse de combatere a dăunătorilor;
 • alte produse biocide specializate, de exemplu produse antivegetative.

De asemenea, legislația reglementează substanțe, amestecuri și articole care au fost tratate cu unul sau mai multe produse biocide sau care încorporează astfel de produse în mod intenționat.

Ce sarcini vă revin dumneavoastră?

Depinde dacă ceea ce produceți, furnizați sau utilizați este o substanță activă, un produs biocid sau un articol tratat.

Accesul la piață se bazează pe o procedură în doi pași:

 • substanța activă care urmează să fie utilizată într-un produs biocid sau pentru tratarea unui articol trebuie să fie aprobată (evaluată pozitiv din punct de vedere al eficacității și siguranței) pentru utilizare pentru tipul de produs relevant la nivelul UE;
 • produsul biocid are nevoie de o autorizare la nivel național sau la nivelul UE înainte de a fi pus la dispoziție pe piață (de exemplu, vândut) sau de a fi utilizat.

Excepții: Dacă substanța activă nu este încă aprobată, dar este inclusă în programul de reexaminare, produsul biocid poate fi pus la dispoziție pe piață și utilizat cu respectarea legislației naționale.

În plus, începând cu 1 septembrie 2015, toate produsele biocide pot fi puse la dispoziție pe piață numai în cazul includerii substanței sau furnizorului produsului în lista prevăzută la articolul 95 cu substanțe active și furnizori.

Substanțe active

Aici se încadrează toate substanțele biocide, printre care nanomaterialele și substanțele active generate in situ (din altă substanță, numită „precursor”) la locul de utilizare.

Producător sau importator

Substanța dumneavoastră activă poate fi utilizată într-un produs biocid destinat pieței SEE dacă respectă una dintre următoarele condiții:

 • este aprobată anume pentru tipul de produs specific în care este utilizată;
 • este inclusă în lista substanțelor care nu prezintă motive de îngrijorare pentru sănătate și pentru mediu – anexa I la BPR;
 • este o substanță activă existentă (aflată deja pe piață la data de 14 mai 2000) și se regăsește în programul de reexaminare.

În plus, începând cu 1 septembrie 2015, toate produsele biocide pot fi puse la dispoziție pe piață numai în cazul includerii substanței sau furnizorului produsului în lista prevăzută la articolul 95 cu substanțe active și furnizori.

Pentru a solicita aprobarea unei substanțe active sau includerea sa în lista prevăzută la articolul 95, contactați ECHA prin intermediul Registrului produselor biocide (R4BP 3).

Distribuitor

Înainte de a furniza o substanță activă destinată utilizării pe piața SEE, aceasta trebuie să respecte condițiile aplicabile producătorilor sau importatorilor, descrise mai sus.

Produse biocide

După aprobarea substanței active biocide sau includerea sa în lista substanțelor care nu prezintă motive de îngrijorare (anexa I la BPR), produsul biocid care o conține trebuie să fie autorizat înainte de a putea fi pus la dispoziție pe piața SEE.

Chiar dacă nu a fost încă luată o decizie privind aprobarea substanței active, puteți să puneți produsul biocid la dispoziție pe piață, cu respectarea legislației naționale și cu condiția includerii sale în programul de reexaminare.

Începând cu 1 septembrie 2015, pentru fiecare produs biocid trebuie să existe un furnizor (al substanței sau al produsului) menționat în lista prevăzută la articolul 95; în caz contrar, produsul biocid nu mai poate fi pus la dispoziție pe piața SEE.

Titularul autorizației

Sunteți responsabil de introducerea produsului pe piață (adică prima furnizare în vederea distribuției sau utilizării în SEE). Aceasta înseamnă că vă asumați răspunderea pentru clasificarea corectă (conform Regulamentului CLP), precum și pentru ambalarea și etichetarea produsului. De asemenea, aveți obligația să informați autoritățile competente ori de câte ori vă sunt aduse la cunoștință informații care ar putea afecta autorizarea produsului, de exemplu informații privind siguranța acestuia.

Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că produsul este conform cu cerințele legale atunci când îi faceți publicitate sau îl puneți la dispoziție pe piața SEE. Aceste aspecte se aplică oricăror forme de distribuție, inclusiv vânzării la distanță și comerțului electronic.

Dacă sunteți un potențial titular al autorizației, puteți alege între a solicita o autorizație pentru fiecare țară în parte sau a cere o autorizație la nivelul întregii UE.

Orice persoană fizică sau juridică cu sediul în SEE poate prelua acest rol, inclusiv producătorul, importatorul sau un consultant.

Pentru a încuraja utilizarea unor produse biocide mai puțin dăunătoare pentru sănătate și mediu:

 • există o procedură simplificată pentru produsele biocide care utilizează substanțe active cu risc mai scăzut;
 • este mai dificil de obținut o autorizație pentru un produs dacă substanța activă pe care o conține este susceptibilă de înlocuire.

Producător

Ca producător al unui produs biocid, puteți solicita să deveniți titular al autorizației (vezi mai sus).

De asemenea, puteți cere să fiți inclus în lista prevăzută la articolul 95, ca „furnizor al produsului”.

Importator

Înainte de a importa un produs biocid în SEE, trebuie să vă asigurați că:

 • produsul a fost autorizat pentru comercializare în țara în care intenționați să îl furnizați sau substanța activă pe care o conține este inclusă în programul de reexaminare;
 • există un furnizor inclus în lista substanțelor active aprobate și a furnizorilor, prevăzută la articolul 95.

În calitate de importator de produse biocide, puteți solicita să fiți inclus în listă ca „furnizorul substanței” sau „furnizorul produsului”. De asemenea, puteți solicita să deveniți titularul autorizației (vezi mai sus).

Distribuitor

Înainte de a distribui produse biocide, trebuie să verificați dacă sunt autorizate pentru fiecare dintre țările în care intenționați să le puneți la dispoziție.

În cazul în care produsul biocid nu este încă autorizat, verificați dacă substanța activă pe care o conține este inclusă în programul de reexaminare.

Înainte de distribuirea produsului, de la 1 septembrie 2015, trebuie să verificați, de asemenea, dacă există un furnizor pe lista prevăzută la articolul 95 cu substanțe active și furnizori.

Articole tratate

În cazul în care produsul dumneavoastră a fost tratat cu un produs biocid sau încorporează un astfel de produs, dar nu are în primul rând funcție biocidă, acesta este considerat „articol tratat”.

Un articol tratat poate fi introdus pe piață (adică furnizat pentru prima dată în vederea distribuirii sau utilizării în SEE) numai dacă produsul biocid cu care a fost tratat conține exclusiv:

 • substanțe active aprobate;
 • substanțe care nu prezintă motive de îngrijorare, incluse în anexa I;
 • substanțe incluse în programul de reexaminare.
 • Articolul tratat ar putea să necesite o etichetare specială.

Producător sau importator

În cazul în care sunteți responsabil de introducerea pe piață a unui articol tratat, vă asumați întreaga răspundere privind legalitatea și trasabilitatea acestuia. De asemenea, s-ar putea să trebuiască să oferiți informații suplimentare consumatorilor, la cererea acestora, despre produsele biocide și nanomaterialele utilizate la tratarea articolului.

Distribuitor

În calitate de distribuitor de articole tratate, aveți aceleași responsabilități ca un distribuitor de produse biocide.

De asemenea, trebuie să oferiți consumatorilor, la cererea acestora, informații cu privire la produsele biocide și nanomaterialele utilizate pentru tratarea articolului. Consumatorii au dreptul legal să primească aceste informații gratuit, în termen de 45 de zile.

Exportați în țări din afara UE?

Dacă exportați o substanță activă, un produs biocid sau un articol tratat, nu sunteți obligat să respectați normele prevăzute de legislația privind produsele biocide.

Cu toate acestea, dacă intenționați să exportați în afara UE un produs biocid interzis sau strict restricționat în UE, va trebui, cel mai probabil, să respectați cerințele Regulamentului PIC. Aceasta înseamnă că trebuie să notificați în prealabil exportul la autoritatea națională desemnată pentru PIC din statul dumneavoastră membru și să furnizați informațiile necesare pentru produsele chimice exportate. În plus, în unele cazuri, este nevoie de consimțământul țării importatoare înainte ca exportul să poată avea loc. Dacă exportul are loc, va trebui să îl raportați și autorității naționale desemnate în primul trimestru al anului calendaristic următor.

Verificați dacă produsul chimic intră sub incidența Regulamentului PIC în secțiunea „Produse chimice care fac obiectul PIC”.

Mai mult, produsele chimice exportate — inclusiv toate produsele biocide exportate, indiferent dacă sunt interzise sau strict restricționate în UE — trebuie ambalate și etichetate în conformitate cu Regulamentul CLP. Trebuie să indicați data expirării și data producției pe etichetă și, dacă este necesar, să indicați datele de expirare pentru diferite zone climatice. De asemenea, pentru export trebuie să includeți o fișă cu date de securitate la expedierea produsului biocid, iar informațiile de pe etichetă și din fișa cu date de securitate trebuie furnizate, în măsura în care este posibil, în limbile oficiale sau în una sau mai multe din limbile principale ale țării de destinație sau ale spațiului pentru care este prevăzută utilizarea.

Importați produse biocide interzise sau strict restricționate în Uniunea Europeană?

Acestea pot fi substanțe active, produse biocide sau articole care conțin produse biocide interzise sau strict restricționate. În acest caz, s-ar putea să fie nevoie să respectați dispozițiile Regulamentului PIC.

Dacă sunteți în această situație, trebuie:

 • să vă asigurați că importul este permis în conformitate cu Regulamentul BPR și cu legislația națională;
 • să comunicați autorității relevante din UE ce cantități importați.

Verificați dacă produsul dumneavoastră este menționat în secțiunea privind produsele chimice care fac obiectul PIC.

Categories Display