Comerciant de produse chimice foarte periculoase

Importați produse chimice care sunt interzise sau strict restricționate în UE?

Poate fi vorba despre produse chimice industriale, produse fitosanitare sau produse biocide importate sub formă de substanțe, amestecuri sau articole. În acest caz, s-ar putea să fie nevoie să respectați dispozițiile Regulamentului privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză (PIC). 

În caz afirmativ, trebuie:

  • să vă asigurați că importul este permis în conformitate cu legislația relevantă (de exemplu REACH, Regulamentul privind produsele biocide, Regulamentul privind produsele fitosanitare, legislația națională etc.);
  • să comunicați autorității relevante din UE ce cantități importați.

Verificați dacă produsul dumneavoastră este menționat în secțiunea „Produse chimice care fac obiectul PIC".

Faceți și exporturi în afara Uniunii Europene?

În cazul în care oricare dintre produsele chimice industriale, fitosanitare sau biocide pe care le exportați sunt interzise sau strict restricționate în UE, cel mai probabil vi se aplică dispozițiile Regulamentului PIC. Aceasta înseamnă că trebuie să notificați ECHA cu privire la exportul lor (fie ca substanțe, fie sub formă de amestecuri/articole), iar în unele cazuri trebuie să obțineți și consimțământul prealabil în cunoștință de cauză (PIC) al țării importatoare. 

Verificați dacă produsul dumneavoastră este menționat în secțiunea „Produse chimice care fac obiectul PIC".

 

Categories Display