Importator

Legislația UE stabilește cele mai înalte standarde de securitate chimică din lume, iar dumneavoastră vă revine responsabilitatea de a vă asigura că substanțele și produsele chimice pe care le aduceți în SEE respectă aceste cerințe. 

Sunteți importator dacă achiziționați produse chimice direct de la un furnizor cu sediul în afara SEE și le introduceți pe teritoriul SEE.

Dacă furnizorul dumneavoastră din afara SEE a numit un „reprezentant unic" cu sediul în SEE pentru înregistrarea substanței, sunteți considerat utilizator din aval conform REACH.

Ce sarcini îmi revin?

Răspunsul la această întrebare depinde de tipul produselor pe care le importați:

 • substanțe (inclusiv metale);
 • amestecuri (de exemplu, vopsele sau lubrifianți); sau
 • articole (de exemplu, anvelope pentru autovehicule, mobilă și îmbrăcăminte).

Dacă introduceți pe piață produse periculoase, va trebui să respectați cerințe suplimentare. 

 

Importați substanțe sau amestecuri?

Atunci când cumpărați o substanță direct de la o întreprindere cu sediul în afara SEE și o introduceți pe teritoriul SEE, aveți aceleași responsabilități ca un producător. Trebuie să înregistrați substanța pentru a asigura accesul său pe piața SEE. 

Atunci când cumpărați amestecuri, aceste cerințe se aplică fiecărei substanțe individuale conținute în amestec.

 

Importați substanțe sau amestecuri periculoase sau reglementate?

Înainte de a introduce pe piața SEE o substanță sau un amestec, trebuie să stabiliți dacă prezintă pericol sau nu, aplicând criteriile de clasificare prevăzute în Regulamentul CLP. Aveți obligația să procedați astfel pentru fiecare substanță ca atare sau în amestec, indiferent de cantitățile pe care le furnizați.

Clasificarea, etichetarea și ambalarea sunt obligatorii pentru toate substanțele și amestecurile periculoase

Clasificarea unei substanțe sau unui amestec ca periculos determină cerințe specifice de etichetare și ambalare. Trebuie să informați ECHA despre fiecare substanță periculoasă introdusă pe piață ca atare sau în amestec, în termen de o lună de la introducerea produsului pe piață. Trebuie să menționați informațiile relevante în fișa cu date de securitate și să folosiți etichete de pericol pentru a prezenta riscurile și a asigura manipularea în siguranță a substanței de către clienții dumneavoastră.

Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită

REACH stabilește criterii de identificare a substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) pentru sănătatea umană și pentru mediu. Astfel de substanțe sunt identificate permanent. Ele sunt incluse în lista substanțelor candidate pentru autorizare, care se actualizează în lunile iunie și decembrie ale fiecărui an și se publică pe site-ul ECHA.

Acesta este primul pas al procedurii de autorizare conform REACH, care are ca scop să țină sub control riscurile prezentate de cele mai periculoase substanțe de pe piața SEE și, în ultimă instanță, să le înlocuiască cu alternative viabile, mai sigure.

Dacă se descoperă că substanța pe care o importați, ca atare sau în amestec, prezintă motive de îngrijorare deosebită și este adăugată la lista substanțelor candidate pentru autorizare, veți avea obligația suplimentară de a le comunica clienților informații privind utilizarea substanței în condiții de siguranță.

Puteți să furnizați în continuare substanța, dar va trebui să urmăriți dacă a fost adăugată pe lista de autorizare. Aceasta poate fi doar o chestiune de timp și veți obține un avantaj economic dacă renunțați la substanța care prezintă motive de îngrijorare deosebită înainte de a vi se impune acest lucru prin lege.

Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită pentru care este nevoie de autorizare

Substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită și care au trecut de pe lista substanțelor candidate pe lista de autorizare nu pot fi introduse pe piața SEE în vederea utilizării după o anumită „dată de expirare", cu următoarele excepții:

 • dumneavoastră sau utilizatorul aflat imediat în avalul lanțului de aprovizionare primiți o autorizație pentru o anumită utilizare a substanței;
 • vi se aplică o exceptare generală sau specifică, de exemplu dacă utilizați substanța pentru cercetare științifică și dezvoltare.

Autorizarea este necesară indiferent de cantitatea de substanță utilizată.

Dacă substanța dumneavoastră este pe lista de autorizare și nu se aplică nicio exceptare, trebuie să alegeți una dintre următoarele opțiuni:

 • să sistați introducerea substanței pe piață; sau
 • să solicitați o autorizație; sau
 • să verificați dacă substanța nu este deja inclusă într-o autorizație acordată utilizatorilor aflați imediat în avalul lanțului de aprovizionare.

Solicitarea unei autorizații este o decizie de natură comercială, care are la bază importanța substanței, posibilitatea de a fi înlocuită cu substanțe sau tehnologii alternative, costul cererii de autorizare, precum și beneficiile și riscurile implicate de utilizarea sa în continuare.

Substanțe restricționate

Substanțele care prezintă un risc inacceptabil pentru sănătatea umană și pentru mediu sunt restricționate. Restricția poate lua următoarele forme:

 • interzicere totală;
 • restricționarea comercializării și a anumitor utilizări; sau
 • limitarea nivelurilor de concentrație a substanței în amestecuri.

Un exemplu este restricționarea toluenului din adezivi sau vopsele care se aplică prin pulverizare, destinate publicului larg.

Respectarea restricțiilor este obligatorie. Trebuie să cunoașteți toate restricțiile existente și să urmăriți restricțiile noi care se aplică substanței pe care o importați. ECHA publică informații și lansează consultări publice înainte să ia o decizie de restricționare.

 

Importați articole?

Veți avea nevoie de informații despre substanțele pe care le conțin. Mai precis:

 • În timpul utilizării articolului urmează să se elibereze substanțe, cum este cazul jucăriilor parfumate sau al sacilor parfumați de gunoi menajer? În caz afirmativ și dacă substanțele pe care le importați astfel depășesc cantitatea de o tonă pe an, va trebui să le înregistrați, cu excepția cazului în care au fost deja înregistrate pentru utilizarea respectivă.
 • Importul include și substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită? În caz afirmativ și dacă concentrația lor depășește o anumită limită, trebuie să le oferiți clienților informații suficiente pentru utilizarea produsului în condiții de siguranță. Această obligație vă revine de îndată ce substanțele au fost adăugate pe lista substanțelor candidate. În anumite cazuri trebuie să notificați și ECHA.
 • Articolele conțin substanțe restricționate, cum ar fi plumbul în bijuterii? Trebuie să respectați restricțiile și, dacă este cazul, să sistați importurile.

Categories Display