Utilizator de produse chimice

În majoritatea sectoarelor industriale, chiar și în cele mai mici întreprinderi, se utilizează produse chimice. Cele periculoase sunt etichetate pentru a transmite informații despre riscuri și pentru a ajuta la prevenirea accidentelor. Se furnizează și fișe cu date de securitate. 

Poate că aplicați deja bune practici de administrare a riscurilor, însă cunoașteți toate drepturile și responsabilitățile care vă revin în temeiul legii? Cu cât substanța sau amestecul pe care îl utilizați este mai periculos, cu atât dumneavoastră și furnizorul dumneavoastră aveți mai multe obligații.

Cum utilizați produsele chimice?

Există multe moduri în care puteți utiliza produse chimice:

  • amestecându-le pentru a crea și a introduce pe piață formule noi;
  • la producerea de articole (de exemplu, anvelope pentru autovehicule, hârtie, mobilă, îmbrăcăminte);
  • ca parte a unui proces (de exemplu, la curățenie, vopsire, lubrifiere);
  • în cadrul unui serviciu pe care îl furnizați (de exemplu, curățare chimică, reparații auto, construcții, zugrăvit).  

Aveți un rol clar în promovarea utilizării în condiții de siguranță a produselor chimice, rol definit în regulamentele REACH și CLP ca utilizator din aval

Sunteți considerat utilizator din aval dacă:

  • aveți sediul în SEE; și
  • furnizorul substanței sau al amestecului pe care îl utilizați are sediul tot în SEE; și
  • utilizați produse chimice în activități industriale sau profesionale, astfel cum se descrie mai sus.

Nu sunteți considerat utilizator din aval în următoarele situații:

  • furnizorul substanței pe care o utilizați are sediul în afara SEE și nu a desemnat un reprezentant unic care să o înregistreze și să asigure accesul ei pe piața UE. În acest caz, sunteți importator;
  • activitatea dumneavoastră constă doar în depozitarea de produse chimice și introducerea lor pe piață (fără schimbarea compoziției sau a ambalajului). În acest caz, sunteți distribuitor;
  • cumpărați un produs pe care îl utilizați personal, în activități care nu sunt de natură industrială sau profesională. În acest caz, sunteți consumator.

Ce sarcini îmi revin?

Utilizatorii din aval nu au obligația de înregistrare, dar trebuie să:

 

Utilizați produsele chimice în condiții de siguranță

Utilizarea produselor chimice în condiții de siguranță este o responsabilitate legală a tuturor întreprinderilor care lucrează cu produse chimice în activitățile lor industriale și profesionale.

Aveți obligația să respectați cerințele REACH indiferent de mărimea întreprinderii și de poziția pe care o aveți în lanțul de aprovizionare. Trebuie să puneți în aplicare condițiile operaționale și măsurile de administrare a riscurilor specificate în fișele cu date de securitate puse la dispoziție de furnizorul dumneavoastră.

De asemenea, trebuie să vă informați furnizorii despre modul în care utilizați substanțele chimice pe care vi le furnizează, în special dacă informațiile primite de la ei nu specifică aceste utilizări sau dacă recomandările lor privind siguranța sunt necorespunzătoare.

 

Furnizați amestecuri în condiții de siguranță

Dacă încorporați substanțe chimice în amestecuri, pe care le introduceți apoi pe piață, aveți responsabilitatea importantă de a garanta că produsele sunt utilizate în siguranță de clienții dumneavoastră.

Trebuie să le comunicați informații relevante privind utilizarea în condiții de siguranță. De asemenea, trebuie să clasificați fiecare amestec înainte de a-l introduce pe piață. Dacă este periculos, trebuie să-l etichetați în așa fel încât lucrătorii și consumatorii să știe cum să gestioneze riscurile.

De la 1 iunie 2015 au avut loc schimbări importante: amestecurile periculoase pe care le introduceți pe piață trebuie să fie clasificate, etichetate și ambalate în conformitate cu noile cerințe CLP.

Comunicarea eficientă cu furnizorii și clienții dumneavoastră vă poate ajuta să asigurați diseminarea informațiilor relevante în întregul lanț de aprovizionare.

 

Utilizați produsele biocide doar în scopul specificat

Produsele biocide sunt periculoase prin natura lor și pot fi dăunătoare pentru oameni, animale și mediu. Substanțele active sunt aprobate doar pentru a fi utilizate în anumite tipuri de produse. Etichetarea și ambalarea produselor biocide fac obiectul unor cerințe specifice, care să garanteze utilizarea lor în condiții de siguranță.

Categories Display