Cum puteți obține ajutor

Abordarea unei perspective comerciale

Întreprinderile inteligente transformă aceste obligații legale în oportunități de afaceri.

Comunicarea în cadrul lanțului de aprovizionare 

Reprezintă mai mult decât un mijloc de îmbunătățire a securității chimice:

  • vă poate ajuta la estimarea necesarului de substanțe esențiale pentru afacerea dumneavoastră;
  • vă poate ajuta să vă îmbunătățiți cunoștințele și să înțelegeți mai bine în ce mod sunt utilizate substanțele dumneavoastră, precum și care va fi cererea viitoare pentru acestea. Puteți utiliza toate aceste informații pentru a vă reexamina portofoliul și pentru a dezvolta noi produse.

Adoptați o atitudine proactivă

O decizie de reglementare a unei substanțe la nivelul UE poate avea un impact pe termen lung asupra afacerii dumneavoastră. Aveți posibilitatea de a contribui la procesul decizional și de a promova eventualele alternative mai sigure de care dispuneți.

ECHA organizează consultări periodice cu privire la propunerile de:

  • armonizare a clasificării și etichetării substanțelor periculoase; 
  • identificare a substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită;
  • decizii cu privire la substanțele care prezintă motive de îngrijorare deosebită ce vor necesita o autorizare prealabilă;
  • autorizare a utilizării temporare a substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită de către întreprinderi individuale;
  • restricționare a anumitor utilizări ale substanțelor;
  • identificare a substanțelor biocide active susceptibile de înlocuire.

Monitorizați reglementările aplicabile substanței dumneavoastră

REACH

La lista substanțelor candidate și la lista de autorizare se adaugă periodic noi substanțe identificate ca prezentând motive de îngrijorare deosebită. De asemenea, se adoptă noi restricții. Cunoașterea celor mai recente evoluții juridice vă ajută să faceți previziuni mai bune cu privire la mediul dumneavoastră de afaceri, să vă reexaminați portofoliul și să elaborați o strategie de afaceri adecvată. 

Reglementarea unei substanțe foarte periculoase este precedată de mai multe etape; puteți utiliza site-ul nostru pentru a vă monitoriza substanțele. ECHA publică informații și organizează consultări publice în fiecare etapă a procesului de autorizare și restricționare.

Produsele biocide

Pentru a solicita autorizarea produsului în timp util, trebuie să verificați statutul substanței active pe care o conține. Este aprobată? Dacă nu, când se estimează că se va lua decizia de aprobare? Este o substanță susceptibilă de înlocuire?

De asemenea, puteți să urmăriți avizele Comitetului pentru produse biocide, care emite concluzii cu privire la siguranța substanțelor active examinate și oferă Comisiei Europene recomandări cu privire la aprobarea sau neaprobarea acestora. Informarea în timp util vă poate ajuta la luarea deciziilor de afaceri.


Asistență gratuită

Pentru o înțelegere generală și informații de actualitate cu privire la modul în care se aplică legislația, apelați la biroul național de asistență tehnică sau la Biroul de asistență tehnică al ECHA.

Pentru informații și asistență specifice sectorului dumneavoastră, apelați la asociațiile de profil din care faceți parte. Acestea respectă cu strictețe legislația și oferă asistență practică membrilor. Unele dintre ele dețin și birouri de asistență tehnică specifică domeniului lor de activitate.

Pentru informații despre finanțarea din partea UE, contactați Rețeaua întreprinderilor europene. 

Pentru chestiuni legate de o anumită substanță, consultați-vă cu furnizorii și cu alte întreprinderi din lanțul de aprovizionare. Unul dintre obiectivele legislației este acela de a îmbunătăți comunicarea în cadrul lanțului de aprovizionare, pentru a asigura utilizarea în condiții de siguranță. 

Asistență contra cost

Puteți opta pentru angajarea unui consultant care să vă ofere asistență în legătură cu obligațiile care vă revin în temeiul Regulamentului REACH. Atenție! Nu plătiți pentru servicii de care nu aveți nevoie! Este disponibilă o listă care vă va ajuta să selectați cel mai bun consultant pentru dumneavoastră. 

Sprijin financiar

Este posibil să fiți eligibil pentru finanțare din partea UE sau a statului membru din care faceți parte, în special dacă sunteți o întreprindere inovatoare, generatoare de locuri de muncă, de mici dimensiuni, orientată spre cercetare sau care pune accent pe durabilitate.

 

Verificarea disponibilității finanțării naționale și din partea UE

Categories Display