REACH-IT

REACH-IT este sistemul informatic central care permite industriei, autorităților competente ale statelor membre și Agenției Europene pentru Produse Chimice să transmită, să prelucreze și să gestioneze date și dosare în condiții de securitate. Fiecare dintre aceste trei părți are acces la anumite funcții specifice din REACH-IT, pe care le poate utiliza pentru a-și îndeplini sarcinile ce îi revin potrivit regulamentelor REACH și CLP. În plus, REACH-IT le pune la dispoziție un canal securizat de comunicare, pe care îl pot folosi pentru a coordona procesele de prelucrare și evaluare a datelor și dosarelor.

 

Înscrierea

În manualul Conturile ECHA, puteți găsi o prezentare generală a procedurii de înscriere în REACH-IT și de creare a unui obiect entitate juridică.

Procesul de înregistrare

Aceasta este o prezentare generală a procesului prin care vă puteți înregistra substanța la ECHA. Etapele sunt prezentate succint, începând cu solicitarea de informații, care reprezintă primul pas pe care trebuie să-l parcurgeți pentru a vă înregistra substanța. De asemenea, se oferă informații cu privire la procedura de transmitere în comun în cazul substanțelor fabricate sau importate de mai multe întreprinderi. Tot aici veți găsi o prezentare generală a modului de întocmire a dosarului de înregistrare în IUCLID și de transmitere a acestuia cu ajutorul REACH-IT. În plus, veți afla cum puteți solicita un număr de înregistrare pentru o substanță notificată (numită și NONS) cu ajutorul REACH-IT.


Întocmirea și transmiterea unei solicitări de informații

Scurtă prezentare a situațiilor în care trebuie să transmiteți o solicitare de informații. Se prezintă modalitatea de întocmire a unui dosar de solicitare de informații în IUCLID și de transmitere a dosarului la ECHA prin REACH-IT. (Consultați și manualul „Întocmirea unui dosar de solicitare de informații”.)


Pregătirea și efectuarea unei transmiteri în comun

O explicație concisă a situațiilor care reclamă transmiterea în comun și un rezumat al modului în care se efectuează aceasta.


Înregistrarea substanței

O prezentare concisă a modului de întocmire a dosarului de înregistrare și de transmitere a acestuia la ECHA prin REACH-IT. (Consultați și manualul „Întocmirea dosarelor de înregistrare și PPORD”.)


Solicitarea unui număr de înregistrare pentru NONS

Modalitatea de solicitare prin REACH-IT a unui număr de înregistrare pentru substanțele notificate (denumite și NONS) și informațiile pe care vi le solicită ECHA pentru a vă aloca acest număr. Veți găsi un link către lista cu date de contact ale autorităților competente din fiecare stat membru și ale autorităților naționale desemnate.

 

Solicitarea autorizării

Un scurt ghid al pașilor care trebuie parcurși pentru depunerea unei cereri de autorizare, ce vă îndrumă prin etapele de înscriere în REACH-IT, de creare a dosarului IUCLID și de transmitere a acestuia prin REACH-IT (Consultați și manualul: Întocmirea unei cereri de autorizare).

 

Pregătirea și transmiterea unei notificări PPORD

O prezentare concisă a modului în care se întocmește și se transmite o notificare PPORD către ECHA, precum și a modalității de solicitare a unei prelungiri PPORD (Consultați și manualul: Pregătirea înregistrării și crearea dosarelor PPORD).

 

Notificarea substanțelor din articole

Un scurt ghid privind modalitatea de transmitere a unei notificări către ECHA în cazul în care un articol pe care îl fabricați sau importați conține substanțe înscrise pe lista substanțelor candidate. Puteți transmite notificarea nu numai prin REACH-IT, ci și prin intermediul unui formular electronic către care veți găsi un link direct, însoțit de un clip explicativ  (Consultați și manualul: Întocmirea unei notificări privind substanțele din articole).

 

Transmiterea de notificări ale utilizatorilor din aval privind utilizările autorizate

Un scurt ghid privind transmiterea unei notificări a utilizatorului din aval pentru substanțele din lista de autorizare pentru care s-a acordat o autorizație în amontele lanțului de aprovizionare. Linkul către formularul online de transmitere este disponibil pe această pagină.

 

Transmiterea de rapoarte ale utilizatorului din aval pentru utilizările nerecunoscute

Un scurt ghid al etapelor de transmitere a unui raport al utilizatorului din aval pentru utilizări care nu sunt recunoscute de scenariile de expunere ale furnizorului, folosind fie formularul online, fie REACH-IT. Formularul online poate fi accesat pe această pagină, fiind însoțit și de instrucțiuni online.  (Consultați și manualul: Întocmirea unui raport al utilizatorului din aval).

 

Transmiterea de rapoarte ale utilizatorului din aval pentru diferențele de clasificare

Un scurt ghid al etapelor de transmitere a unui raport al utilizatorului din aval în cazul în care clasificarea substanței unui utilizator din aval este diferită de cea a furnizorilor săi, cu ajutorul REACH-IT. (Consultați și Manualul pentru transmiterea datelor, partea 21: Pregătirea și transmiterea raportului utilizatorului din aval cu ajutorul IUCLID 5).

 

Transmiterea și actualizarea unei notificări C&E

Un scurt ghid al etapelor pregătirii unei notificări C&E cu ajutorul IUCLID sau al unui dosar online REACH-IT.  (Consultați și manualul: Pregătirea unei notificări privind clasificarea și etichetarea).

 

Solicitarea unei denumiri alternative pentru substanțele din amestecuri

Veți afla pe scurt cum puteți pregăti o cerere de utilizare a unei denumiri chimice alternative pentru substanțele din amestecuri și ce se întâmplă ulterior depunerii cererii. Pagina conține și un link direct către formularul electronic de transmitere a cererii (Consultați și manualul: Întocmirea și transmiterea unei cereri de utilizare a unei denumiri chimice alternative pentru o substanță în amestec).

 

Pregătirea și transmiterea unui dosar în scopul clasificării și etichetării armonizate

Un scurt ghid al etapelor de pregătire și transmitere a unui dosar în scopul clasificării și etichetării (C&E) armonizate. Există un link direct către formularul online pentru transmiterea unui dosar în scopul clasificării și etichetării armonizate, precum și un link către formatul raportului privind clasificarea și etichetarea (C&E) armonizată și către ghidurile relevante.