Solicitarea unei denumiri alternative a substanţei în amestecuri

 

Puteţi transmite ECHA o cerere de utilizare a unei denumiri chimice alternative pentru o substanţă din amestecuri clasificate, etichetate şi ambalate în conformitate cu CLP.

Întocmiţi-vă cererea utilizând cea mai recentă versiune a IUCLID şi transmiteţi-o cu ajutorul formularului electronic specific de mai jos.

Important: Aveţi nevoie de un cont REACH-IT pentru facturare şi comunicare.

Întocmirea unei cereri

1. Creaţi-vă propriul cont REACH-IT, dacă nu aveţi deja unul.

2. Creaţi un dosar de solicitare de denumire alternativă în IUCLID.

Dosarul trebuie să cuprindă următoarele informații:

  • identitatea solicitantului;
  • denumirea chimică alternativă propusă;
  • identitatea și compoziția substanței;
  • informații privind clasificarea și etichetarea substanței;
  • denumirea comercială (denumirile comerciale) a(le) amestecului (amestecurilor) care conține (conțin) substanța pentru care se solicită o denumire chimică alternativă;
  • fișa cu date de securitate (FDS) a substanței pentru care se solicită o denumire chimică alternativă;
  • fișa (fișele) cu date de securitate (FDS) a(le) amestecului (amestecurilor) care conține (conțin) substanța;
  • justificare care atestă că interesul comercial al solicitantului merită protejat, în vederea nedezvăluirii informațiilor privind denumirea reală a substanței; și
  • justificare care atestă că utilizarea denumirii chimice alternative răspunde necesității de a furniza suficiente informații pentru luarea de precauţii de sănătate și securitate corespunzătoare la locul de muncă, precum și necesității de a asigura controlul riscurilor de manipulare a amestecului.

Denumirea chimică alternativă propusă poate fi o denumire care identifică cele mai importante grupe funcționale ale substanței sau o altă denumire.

Recomandare: La stabilirea denumirii chimice alternative este indicat să utilizați ghidul lexical (partea B din anexa VI la Directiva privind preparatele periculoase).

Consultați și manualul: Întocmirea și transmiterea unei cereri de utilizare a unei denumiri chimice alternative pentru o substanță în amestec

3. Transmiteți fișierul IUCLID  și documentele solicitate prin intermediul formularului electronic.

În cazul în care nu primiți un mesaj de confirmare după transmiterea cererii, contactați Biroul de asistență tehnică al ECHA."

Ce se va întâmpla în continuare?

După primirea cererii, ECHA va efectua o verificare antivirus şi a „regulilor de lucru" pentru a se asigura că dosarul este complet şi poate fi procesat.

Dacă dosarul trece de verificarea „regulilor de lucru", ECHA vă va trimite o factură. În termen de şase săptămâni de la primirea plăţii de către ECHA, vi se va comunica o decizie privind cererea de utilizare a unei denumiri alternative.

Dacă ECHA nu acceptă cererea de utilizare a unei denumiri chimice alternative sau dacă ulterior o modifică sau îşi retrage autorizaţia de utilizare a denumirii chimice alternative, se poate solicita o revizuire a deciziei. Cererea de revizuire ar trebui să fie transmisă în termen de două luni de la primirea deciziei, cu ajutorul unui formular electronic specific.

Vă rugăm să reţineţi că ECHA va trimite întotdeauna toate comunicările legate de cerere, inclusiv decizia, prin intermediul sistemului de mesagerie REACH-IT, direct la solicitant.

Cerere de revizuire a unei decizii privind utilizarea unei denumiri chimice alternative

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)