Transmiterea unei notificări a utilizatorului din aval privind utilizările autorizate

Dacă sunteți un utilizator din aval care utilizează o substanță ce se află pe lista de autorizare (anexa XIV), în baza unei autorizații acordate unui solicitant din lanțul dumneavoastră de aprovizionare, trebuie să notificați respectiva utilizare către ECHA. 

În contextul utilizării substanței, se impune respectarea condițiilor autorizației, pe care furnizorul dumneavoastră are obligația de a le descrie în fișa cu date de securitate.

Cum puteți afla dacă utilizarea unei substanțe prevăzute în anexa XIV este autorizată

Numărul autorizației este indicat în fișa cu date de securitate pusă la dispoziție de furnizorul dumneavoastră. De asemenea, este vizibil pe eticheta substanței sau a amestecului. Acesta este de forma „REACH/x/x/x”. Dacă nu găsiți acest număr, vă rugăm să vă contactați furnizorul.

Termenul limită și informațiile care trebuie transmise

Aveți obligația de a notifica ECHA în termen de trei luni de la livrarea substanței către dumneavoastră pentru prima dată. Această obligație se aplică după publicarea deciziei de autorizare în Monitorul Oficial. 

Informațiile pe care trebuie să le transmiteți cuprind

  • datele de identificare ale întreprinderii dumneavoastră, 
  • numărul autorizației și 
  • datele de contact. 

De asemenea, puteți transmite informații cu privire la volumul anual tipic și la numărul angajaților care utilizează substanța. În plus, puteți furniza și o scurtă descriere privind utilizarea pe care o veți da și orice implicare în activități de substituire potențială.

Transmiterea notificării

Pentru a putea transmite notificarea, trebuie să dețineți un cont REACH-IT activ (a se vedea etapele 1 și 2 de mai jos). Link-urile către REACH-IT sunt disponibile în partea dreaptă a acestei pagini.

  • Înscrieți-vă în REACH-IT (puteți sări această etapă dacă întreprinderea dumneavoastră are deja un cont REACH-IT).
  • Conectați-vă la REACH-IT și selectați „Downstream user notification of authorised uses” (Notificarea utilizatorului din aval privind utilizările autorizate) din meniu.
  • Urmați instrucțiunile asistentului pentru transmiterea online.

În secțiunea „RELATED” (Informații conexe) de mai jos, este disponibil un link către un tutorial video.

 

 

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)