Procedura de înregistrare

Producătorii și importatorii de substanțe în cantități de cel puțin o tonă pe an trebuie să culeagă informații despre proprietățile substanțelor respective și să le comunice la ECHA prin intermediul unui dosar de înregistrare. Primul pas pentru înregistrarea unei substanțe la ECHA constă în transmiterea unei solicitări de informații. După primirea răspunsului la această solicitare, va trebui să întocmiți și să transmiteți la ECHA un dosar de înregistrare, în comun sau individual. Înregistrarea trebuie transmisă în comun cu alți solicitanți în cazul în care aceeași substanță este produsă sau comercializată de mai multe întreprinderi. Pe această pagină puteți găsi mai multe informații despre înregistrarea substanței, individual sau în comun.

Dacă aveți un număr de notificare recunoscut în baza Directivei 67/548/CEE (numită și Directiva NONS), parcurgeți informațiile de mai jos pentru a afla ce aveți de făcut ca să primiți un număr de înregistrare REACH fără a mai transmite un dosar de înregistrare la ECHA.

 

Întocmirea și transmiterea unei solicitări de informații

Înainte de etapa înregistrării, aveți obligația să întocmiți și să transmiteți agenției ECHA o solicitare de informații privind: 1) toate substanțele care nu beneficiază de un regim tranzitoriu; și 2) substanțele care beneficiază de un regim tranzitoriu și care nu au fost preînregistrate. Procesul de solicitare a informațiilor trebuie să aibă loc anterior etapei de producere sau de introducere pe piață.

De asemenea, trebuie să comunicați agenției care sunt informațiile suplimentare de care aveți nevoie pentru a vă actualiza înregistrarea ca urmare a creșterii intervalului cantitativ.

După ce evaluează solicitarea, ECHA vă pune în contact cu solicitanții anteriori și/sau potențiali ai înregistrării aceleiași substanțe, pentru a putea să faceți schimb de informații și să realizați o transmitere în comun.

Întocmirea dosarului în IUCLID

 1. Creați dosarul în cea mai recentă versiune IUCLID.
 2. Folosiți modulul integrat Validation Assistant (Asistent pentru validare) pentru a detecta eventualele informații lipsă și efectuați o verificare prealabilă a anumitor „reguli de lucru".
 3. Transmiteți dosarul prin REACH-IT.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați manualul:  Întocmirea unui dosar de solicitare de informații.

 

Pregătirea și depunerea unei transmiteri în comun

Transmiterea în comun este realizată de doi sau mai mulți solicitanți potențiali ai înregistrării care produc sau introduc pe piață aceeași substanță. Pentru a pregăti transmiterea în comun, solicitanții potențiali au responsabilitatea de a forma un forum pentru schimbul de informații despre substanțe (SIEF), în cadrul căruia fac schimb de date privind proprietățile intrinseci ale substanței pentru care intenționează să trimită la ECHA o înregistrare în comun și încearcă, pe cât posibil, să convină asupra clasificării și etichetării substanței.

Solicitanții potențiali sunt liberi să desemneze solicitantul principal, care are sarcina de a transmite dosarul de înregistrare cu suficient timp înaintea termenului limită. Și ceilalți membri ai transmiterii în comun vor trebui să depună dosare de înregistrare, dar numai după ce dosarul solicitantului principal a trecut cu succes de verificarea regulilor de lucru în cadrul procedurii de depunere prin REACH-IT.

După ce ECHA finalizează prelucrarea dosarului solicitantului principal și confirmă plata taxei de înregistrare corespunzătoare, solicitantul principal primește un număr de înregistrare. Ceilalți membri ai transmiterii în comun primesc numere separate de înregistrare în momentul în care ECHA consideră că dosarele lor sunt complete.

 

Înregistrarea substanței

Potențialii solicitanți ai înregistrării substanțelor (în cantități de minimum o tonă pe an) au obligația să întocmească și să transmită la ECHA un dosar de înregistrare. Rețineți că dosarele de înregistrare trebuie actualizate ori de câte ori societatea dumneavoastră primește noi informații relevante.

Dosarul se poate realiza în cea mai recentă versiune a programului IUCLID și se transmite prin REACH-IT, însă dacă sunteți membru al unei transmiteri în comun (și nu solicitantul principal al înregistrării), puteți realiza înregistrarea online direct în REACH-IT.

Întocmirea și transmiterea dosarului

 1. Citiți manualul: Întocmirea dosarelor de înregistrare și PPORD.
 2. Introduceți informațiile necesare în IUCLID pentru a completa setul de date privind substanța.
 3. Puteți folosi instrumentul CHESAR pentru a evalua securitatea chimică a substanței și a genera un raport de securitate chimică (RSC), dacă este relevant.
 4. După completarea setului de date privind substanța, creați dosarul final de înregistrare cu ajutorul asistentului pentru crearea dosarului din IUCLID.
 5. Folosiți modulul integrat Validation Assistant (Asistent pentru validare) din IUCLID pentru a detecta eventualele informații lipsă și efectuați o verificare prealabilă a anumitor „reguli de lucru".
 6. Folosiți modulul de diseminare din IUCLID pentru a vedea ce informații din dosar vor fi publicate de ECHA.
 7. Realizați o estimare a taxei de înregistrare cu ajutorul modulului de calcul al taxei din IUCLID.
 8. Exportați dosarul din IUCLID și transmiteți-l prin REACH-IT.

 

Solicitarea unui număr de înregistrare pentru o substanță notificată

Se poate solicita alocarea unui număr de înregistrare REACH pentru substanțele care au un număr de înregistrare a notificării recunoscut în conformitate cu Directiva 67/548/CEE (denumită și Directiva NONS).

Pentru a obține acest număr de înregistrare trebuie mai întâi să vă înscrieți în REACH-IT prin crearea unui cont corespunzător rolului dumneavoastră, respectiv producător intern, importator sau reprezentant unic. ECHA va aloca numere de înregistrare tuturor notificărilor și le va transmite prin intermediul REACH-IT la cererea titularului notificării.

Solicitarea unui număr de înregistrare pentru o substanță notificată

În modulul REACH-IT va trebui să introduceți următoarele informații:

 • Numărul de notificare și numărul ELINCS ale substanței notificate
 • Numele notificatorului, orașul și țara exact așa cum sunt specificate în notificare [secțiunea 0.2.10 a fișierului SNIF (format pentru schimbul de sinteze ale notificărilor)].
 • Dacă prezintă relevanță: contracte cu producătorul din afara UE pe care îl reprezentați sau scrisori prin care acesta declară că ați fost desemnat reprezentantul său unic în temeiul Regulamentului REACH pentru substanța notificată. Scrisorile trebuie să fie în format pdf și să fie redactate într-o limbă a Uniunii Europene.
 • Dacă prezintă relevanță: contractul cu reprezentantul unic anterior, desemnat în temeiul Directivei 67/548/CEE, sau scrisoare prin care acesta declară că nu va mai acționa ca reprezentant unic și că este de acord să-și transfere obligațiile către dumneavoastră, ca reprezentant unic nou desemnat în temeiul Regulamentului REACH pentru substanța notificată. Scrisorile trebuie să fie în format pdf și să fie redactate într-o limbă a Uniunii Europene.

De reținut: Dacă informațiile introduse în REACH-IT corespund cu cele cuprinse în notificare, REACH-IT vă va atribui automat un număr de înregistrare. Dacă informațiile nu corespund, atunci REACH-IT nu va acorda numărul de înregistrare, iar notificatorul va trebui să contacteze autoritatea competentă a statului membru pentru a clarifica situația.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)