ePIC - sistemul informatic al procedurii de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză

Regulamentul privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză [Regulamentul (UE) nr. 649/2012 (Regulamentul PIC)] reglementează importul și exportul anumitor produse chimice periculoase și impune obligații întreprinderilor care intenționează să exporte astfel de produse în țările din afara UE.

Noul regulament PIC a intrat în vigoare la 1 martie 2014. Cu începere de la această dată, ECHA este responsabilă de sarcinile administrative și tehnice aferente noului regulament și va furniza orientări științifice și tehnice industriei, autorităților naționale desemnate (AND), atât din UE, cât și din țările terțe, precum și Comisiei Europene.

ePIC este instrumentul informatic realizat și întreținut de ECHA pentru a garanta că cerințele prevăzute de Regulamentul PIC sunt sprijinite de sisteme informatice corespunzătoare. ePIC are trei interfețe independente: una dedicată utilizatorilor din industrie, una pentru utilizatorii din cadrul autorităților (ECHA, AND și Comisia) și una pentru lucrătorii vamali. Acesta permite schimbul de informații în condiții de siguranță între utilizatorii din industrie, utilizatorii din cadrul autorităților și utilizatorii vamali.

 

Interfața pentru industrie

Interfața ePIC pentru industrie se adresează utilizatorilor din industrie, permițându-le să comunice și să facă schimb de date în condiții de siguranță cu utilizatorii din cadrul autorităților. Odată conectați la aplicația ePIC, utilizatorii din industrie au la dispoziție următoarele funcții:

  • Trimiterea notificărilor de export: sistemul permite crearea și trimiterea notificărilor de export atât pentru substanțele chimice, cât și pentru amestecuri/articole, prin selectarea linkului corespunzător în funcție de tipul de export. Odată pregătită notificarea, revizuirea acesteia este posibilă în pagina de confirmare, care sintetizează toate informațiile furnizate anterior. La finalizarea notificării de export, aceasta poate fi transmisă prin sistem AND-urilor relevante. Dacă transmiterea se realizează cu succes, va apărea un mesaj de confirmare. Dacă sunt necesare corecturi după transmitere, AND relevantă (sau ECHA) poate trimite notificarea înapoi, iar aceasta va fi accesibilă în interfața industriei pentru editare și retransmitere ulterioară (dacă timpul o permite).
  • Trimiterea de solicitări de NRI special (unice și în grup): după caz, industria poate transmite solicitări de NRI special. În cazul în care solicitarea vizează un număr mare de substanțe chimice ce urmează a fi exportate către una sau mai multe țări sau o singură substanță chimică ce urmează a fi exportată în mai multe țări, este disponibilă funcția de transmitere în grup. Pentru fiecare caz va fi generat un NRI și fiecare cerere va fi tratată de respectiva AND drept caz separat.
  • Solicitarea unei derogări: dacă este cazul, în temeiul dispozițiilor prevăzute la articolul 14 alineatul (7) din Regulamentul PIC, utilizatorii din industrie pot solicita o derogare, căutând notificarea în cauză și selectând „Propune o derogare”.
  • Gestionarea amestecurilor și articolelor înaintea notificării unui export: noi amestecuri și articole pot fi create în cadrul aplicației. După creare, acestea pot fi selectate în formularul de notificare de export, iar informațiile furnizate în timpul creării vor fi automat recuperate și copiate în câmpurile respective ale formularului de notificare de export.

Folosind această interfață, utilizatorii din industrie au posibilitatea, de asemenea, să vizualizeze și să actualizeze propriile date și să-și urmărească notificările. Aceștia pot trimite mesaje AND-urilor (cu referire la o transmitere specifică) și pot verifica situația notificărilor transmise și a solicitărilor de NRI special.

 

Interfața pentru autorități

Interfața ePIC pentru autorități este dedicată utilizatorilor din cadrul autorităților, sprijinind activitatea de zi cu zi specifică procedurii de reglementare. Odată conectați la aplicația ePIC, utilizatorii din cadrul autorităților sunt întâmpinați de pagina de start cu linkuri către „Acțiuni de realizat” (grupate pe categorie), disponibile pentru acces facil la sarcini și acțiuni în derulare.

În cadrul aplicației sunt disponibile următoarele funcții pentru utilizatorii din cadrul autorităților:

  • Verificarea și urmărirea sarcinilor în curs: lista sarcinilor în curs este disponibilă din pagina de start a interfeței pentru autorități a ePIC. Această listă predefinită de sarcini poate fi rafinată cu ajutorul criteriilor de căutare prin filtrare. În lista de sarcini, utilizatorilor le sunt prezentate informații privind acțiunile de realizat, substanțele chimice vizate de sarcină, țara importatoare și data limită de încheiere a sarcinii. Sarcinile care ating data limită sunt marcate cu portocaliu, în vreme ce sarcinile care au depășit termenul-limită sunt marcate cu roșu.
  • Realizarea și încheierea sarcinilor: elementul pentru sarcini deschide detaliile notificării, unde sunt furnizate informații suplimentare privind sarcina și solicitarea. Este disponibil un istoric al transmiterilor, care afișează o listă a evenimentelor cuprinse în ciclul de viață al cazului. Există o secțiune a mesajelor, unde toate mesajele legate de caz trimise anterior sunt disponibile utilizatorului. Odată solicitată de către utilizator, sarcina poate fi realizată și încheiată selectând acțiunea corespunzătoare din „Meniul de acțiuni pentru sarcini”.
  • Solicitarea de informații suplimentare/corecturi din partea industriilor: în cazul în care utilizatorii din cadrul autorităților observă că lipsesc unele informații și/sau sunt necesare corecturi la procesul de transmitere, aceștia pot solicita utilizatorilor din industrie să își modifice cererile sau să le completeze cu date suplimentare. Sistemul permite utilizatorilor din cadrul autorităților să includă în notificare un mesaj care să clarifice natura modificărilor care trebuie efectuate.

 

Interfața pentru vămi

Interfața pentru vămi a ePIC este dedicată lucrătorilor vamali și le oferă acestora informațiile necesare îndeplinirii propriilor atribuții. Aceștia pot efectua căutări ad hoc (pe baza unei corelări pozitive între NRI și o țară importatoare) și pot verifica dacă exportul este permis într-un anumit moment împreună cu alte informații relevante referitoare la export.

Categories Display