R4BP - Registrul produselor biocide

R4BP 3 este o platformă centrală prin care se depun toate cererile pentru produse biocide. El oferă funcții care permit industriei și autorităților să respecte cerințele legislative și să facă schimb de informații. 

Depunerea cererilor pentru produse biocide conform Regulamentului privind produsele biocide [BPR, Regulamentul (UE) nr. 528/2012] a început la 1 septembrie 2013. 

Pentru culegerea, organizarea și stocarea datelor despre substanțe active și produse biocide se utilizează IUCLID. Pentru a depune o cerere, creați un dosar în IUCLID și transmiteți-l la ECHA și la autoritățile naționale prin R4BP 3. IUCLID poate fi descărcat de pe site-ul IUCLID. 

Migrarea elementelor de date și a cererilor din versiunea anterioară R4BP 2 în R4BP 3 a fost finalizată. 

Dacă nu găsiți în R4BP 3 elementul care corespunde autorizației dumneavoastră înregistrate în R4BP 2, înseamnă că fișa autorizației din R4BP 2 nu conținea un UUID valid al entității juridice pentru titularul autorizației. Pentru ca migrarea finală de la R4BP 2 la R4BP 3 să poată fi realizată, elementele respective au fost atribuite unei entități juridice virtuale și în prezent vă sunt inaccesibile atât dumneavoastră, cât și oricărei întreprinderi reale (sunt elemente „orfane”). Pentru a obține acces la elementul „orfan” din R4BP 3, urmați instrucțiunile disponibile la linkurile specifice de pe această pagină. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Întrebări și răspunsuri despre migrare” de pe site-ul ECHA. 

 

Categories Display