Manuale ePIC

Scopul manualelor ePIC este să ajute utilizatorii din cadrul industriei și al autorităților să se orienteze prin sistemul informatic și să îndeplinească obligațiile care le revin în temeiul Regulamentului PIC [Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc].

Manualul de utilizare ePIC pentru industrie oferă utilizatorilor din industrie asistență detaliată și ilustrativă cu privire la transmiterea notificărilor de export, cererile de număr de referință de identificare special (RIN) și alte sarcini conexe.

Manualele ePIC pentru autoritățile naționale desemnate și pentru Comisia Europeană îi învață pe utilizatorii din cadrul autorităților cum să verifice notificările de export și alte transmiteri făcute de industrie în cadrul procedurii PIC.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)