Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

O nas

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) jest siłą napędową wśród organów regulacyjnych w zakresie wdrażania przełomowych przepisów UE dotyczących chemikaliów, których celem jest działanie na rzecz zdrowia człowieka i środowiska oraz na rzecz innowacji i konkurencyjności.

Route: .live1