Kā aprakstīt un identificēt vielu

Lielākajā daļā REACH, CLP un biocīdu procesu dokumentācijā jāiekļauj turpmāk minētā informācija, lai nepārprotami identificētu vielu.

  • Vielas nosaukums un ar to saistītie identifikatori. Tas var būt, piemēram, IUPAC nosaukums, EINECS vai ELINCS numurs vai CAS numurs.
  • Molekulārā formula un struktūrformula, ja tādu lieto.
  • Informācija par vielas sastāvu un tīrību.
  • Spektra dati un cita analītiskā informācija, lai varētu pārbaudīt vielas identitāti un sastāvu.

Īpašās prasības, kas attiecas uz vienkomponenta vielām, daudzkomponentu vielām un UVCB vielām, ir izklāstītas Vadlīnijās par vielu identificēšanu un nosaukumu piešķiršanu saskaņā ar REACH un CLP.

ECHA ir jāpārbauda, vai vielai piešķirtā identitāte ir pareiza. Lai to varētu izdarīt, dokumentācijā ir jāiekļauj attiecīgie kvalitātes spektri un hromatogrammas, kā arī cita analītiskā informācija. Spektrus, hromatogrammas un citu analītisko informāciju ir svarīgi pilnībā izvērtēt un dokumentācijā sniegt tās interpretāciju.

Papildu informāciju par to, kā sagatavot vielas identitātes daļu REACH reģistrācijas dokumentācijā, skatīt Datu iesniegšanas rokasgrāmatā Nr. 18 Kā paziņot vielas identitāti IUCLID 5 reģistrācijai saskaņā ar REACH.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)