Atbalsts konkrētai nozarei vielas identificēšanai

ECHA cieši sadarbojas ar noteiktām ķīmiskās rūpniecības nozarēm, lai izstrādātu vadlīnijas par vielu identificēšanu reglamentējošiem nolūkiem. Vajadzības gadījumā ECHA to darīs sadarbībā ar ESAO.

Zem katras nozares saites būs atrodamas ar nozari saistītas vielas identifikācijas vadlīnijas, kolīdz tās būs pieejamas. Šīs vadlīnijas nav oficiālās ECHA vadlīnijas, un ar tām netiek aizstātas Vadlīnijas par vielu identificēšanu un nosaukumu piešķiršanu saskaņā ar REACH un CLP. Šīs vadlīnijas ir jāuzlūko kā papildinošas oficiālajām vadlīnijām, attīstot tālāk vispārējo koncepciju. Tas palīdz nodrošināt konsekventu pieeju vielu identificēšanai saistībā ar rūpniecības nozarēm.

Nozares vadlīnijas kopā ar oficiālajām ECHA vadlīnijām var Jums palīdzēt pareizi identificēt vielu un panākt atbilstību attiecībā uz vielas identificēšanu saskaņā ar REACH.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)