Hydrocarbon solvents

Ogļūdeņražu šķīdinātāju vielas parasti iegūst no naftas izejvielām, un tās satur vienu vai vairākas ogļūdeņražu klases (piemēram, lineāros, sazarotos vai cikliskos alkānus un aromātiskos ogļūdeņražus).

Ogļūdeņražu šķīdinātāju veidi lielākoties atšķiras pēc to dažādajām ogļūdeņražu klasēm un oglekļa ķēdes garuma sadalījuma. Oglekļa ķēdes garuma sadalījums ir atkarīgs no gala produktam plānotā destilēšanas diapazona. Ogļūdeņražu šķīdinātāju oglekļa ķēdes garumi parasti ir ogļūdeņražu garumu šauri fragmenti virs C5 un zem C20. Tā kā sākotnējo materiālu sastāvs ir mainīgs, daudzi ogļūdeņražu šķīdinātāji atbilst UVCB vielas definīcijai.

Galvenais process, kurā naftas izejvielas pārstrādā ogļūdeņražu šķīdinātāju vielās, ir procesa dažādu posmu kopums, kas var sastāvēt no izejvielu destilēšanas, hidrodesulfurizācijas, vieglās vai smagās hidrogenēšanas un, visbeidzot, destilēšanas un vieglo sastāvdaļu atdalīšanas.

Papildu atbalstu var saņemt, vēršoties Ogļūdeņražu šķīdinātāju ražotāju asociācijā (HSPA), Eiropas Ķīmiskās rūpniecības padomes (CEFIC) nozares grupā. 

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)