Oleochemicals

Tauku pārstrādes ķimikālijas ražo no augu un dzīvnieku eļļām un taukiem un/vai naftas ķīmijas izejvielām.

Galvenais process, kurā dzīvnieku un augu eļļas un taukus pārstrādā tauku pārstrādes ķimikālijās, ir hidrolīze, dabisko triglicerīdu sadalīšana neapstrādātā glicerīnā un neapstrādātās samaisītās taukskābēs ūdens, temperatūras un spiediena iedarbībā.

Taukskābes ir galvenās tauku pārstrādes ķimikālijas, kas iegūtas no dzīvnieku un augu eļļām un taukiem.

ESAO ir publicējusi Vadlīnijas tauku pārstrādes ķimikāliju raksturošanai novērtējuma nolūkiem. Ievērojiet šīs vadlīnijas, identificējot tauku pārstrādes ķimikālijas REACH un CLP nolūkiem.

Papildu atbalstu var saņemt, vēršoties Eiropas Tauku pārstrādes un saistīto produktu grupā (APAG), Eiropas Ķīmiskās rūpniecības padomes (CEFIC) nozares grupā.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)