Kā mainīt vielas identifikatoru

ECHA sniedz Jūsu reģistrētās vielas ķīmisko identifikatoru nomaiņas pakalpojumu.

Jūs varat vērsties pie ECHA ar lūgumu nomainīt Jūsu reģistrācijas galvenos identifikatorus, piemēram, EK numuru, ja viela ir nepareizi identificēta. Ķīmisko identifikatoru nomaiņa neietekmē Jūsu ražošanas un importa tiesības.

Jūs varat pieprasīt nomaiņu, izmantojot tīmekļa veidlapu. Ja nomaiņa attiecas uz kopīgu reģistrāciju, galvenajam reģistrētājam jāpievieno "kopīgas iesniegšanas plāns" pie tīmekļa veidlapas, kurā ir iekļauti visi kopīgo reģistrētāju nolīgumi par vielas identifikatora pielāgošanu.

Pēc pakalpojuma pieprasījuma saņemšanas ECHA pārbauda, vai to var apstrādāt. Ja Aģentūra uzskata, ka pakalpojumu var sniegt, tā katram reģistrētājam atkarībā no prognozējamās darba slodzes izraksta rēķinu par pakalpojuma maksu.

Šā pakalpojuma sniegšanas laikā ECHA nepārbauda reģistrācijas dokumentāciju atbilstību vielas identitātes informācijas prasībām saskaņā ar REACH regulu. Praksē tas nozīmē, ka gadījumā, ja Jūsu reģistrācija pēc ķīmisko identifikatoru nomaiņas tiks atlasīta pareizības pārbaudei, to var atzīt par neatbilstošu vielas identitātes izpratnē.

Minimālā maksa ir EUR 300 katram reģistrētājam, kas pieprasa vielas identifikatora labošanu.  Nomaiņas apmēru nosaka ar ECHA valdes lēmumu. Rēķina apmaksas termiņš ir 30 dienas. Ja pieprasījumu nevar apstrādāt, Jūs tiksiet informēts arī par to.

Identifikatora informācija REACH-IT sistēmā tiks precizēta, tiklīdz ECHA saņems maksājumu. Galvenais reģistrētājs un kopīgie reģistrētāji par uzdevuma izpildi tiks informēti REACH-IT sistēmā, nosakot pietiekamu termiņu, kurā jāiesniedz precizēta reģistrācija ar pareizajiem identifikatoriem.

 

Related news

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)