Četri soļi veiksmīgai vielas identificēšanai

ECHA ir izstrādājusi pieeju, kā sekmīgi identificēt vielu četros soļos. Ievērojot šos soļus un mūsu ieteikumus, jūs varēsiet pareizi identificēt vielu.

 

1. Analizējiet savu vielu
 1. Vispirms nosakiet, vai jūsu rīcībā jau ir nepieciešamie analītiskie dati, lai identificētu vielu saskaņā ar REACH regulu. Ja neesat ražotājs, jūs varat pieprasīt šo informāciju no sava piegādātāja. Ja jūsu rīcībā ir nepieciešamie analītiskie dati, pārejiet uz 1.d soli. Pretējā gadījumā pārejiet uz 1.b soli.
 2. Atlasiet no dažādām partijām vai dažādos ražošanas laika posmos iegūtu vienu vai vairākus reprezentatīvus vielas paraugus. Ja esat maisījumu importētājs, jums, iespējams, būs jālūdz savu piegādātāju iesniegt maisījumā izmantoto vielu paraugus.
 3. Jau no paša sākuma pareizi izstrādāta analītiskā stratēģija palīdzēs ietaupīt laiku un naudu. Šajā posmā jums ir jāapsver, vai jums uzņēmuma iekšienē ir nepieciešamās funkcionālās iespējas un zināšanas. Ja nav, lūdziet palīdzību pakalpojumu sniedzējam vai laboratorijai, kas pārzina ražošanas analīzi REACH regulas vajadzībām. Ņemiet vērā, ka vielu identifikācijas analīzi nav nepieciešams veikt saskaņā ar labu laboratorijas praksi (GLP).
 4. Lai arī kuru metodi jūs izvēlētos, ir jāiegūst tas pats rezultāts: analītisko pētījumu/informācijas kopums, kas pilnībā identificē jūsu vielu. Spektrālanalīzēm, hromatogrāfijai un citu veidu analītiskajai informācijai ir jābūt labā kvalitātē un pilnībā interpretētai.
 5. Ja ir grūtības ar interpretēšanu vai rodas tehniskas problēmas analīzes veikšanā, sagatavojiet pārliecinošu zinātnisko pamatojumu un izmantojiet alternatīvus paņēmienus. Ekspertu ieguldījums var būt lietderīgs.
 6. Tiesību aktos ir noteikts, ka jāveic ultravioletās (UV) un infrasarkanās (IS) gaismas analīze un kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopija (NMR) vai masas spektrometrija (MS) līdztekus augstas izšķirtspējas šķidrumu hromatogrāfijai (HPLC) vai gāzu hromatogrāfijai (GH). Neorganiskām vielām nepieciešamas alternatīvas var būt rentgenstaru difrakcijas (XRD) spektrometrija un atomu absorbcijas spektroskopija (AAS). Ir nepieciešamas specializētas zināšanas, lai izmantotu šīs metodes un interpretētu to rezultātus.

 

2. Sīki norādiet ķīmiskās vielas sastāvu
 1. Analīzei ir jāsniedz pilns priekšstats par jūsu vielas sastāvu.
 2. Analīze, kas veikta no viena parauga, neuzrāda variācijas atkarībā no avota (piemēram, izejmateriāliem) un ražošanas procesa. Šīs variācijas ietilpst koncentrācijas diapazonos, kas var būt daļa no analīžu sertifikāta (CoA) vai kvalitātes kontroles specifikācijas.
 3. Tipiskas labi definētas vielas sastāva izklāstam jābūt līdzīgam, kā norādīts tālāk. 

   

  Nosaukums Tipiskā koncentrācija % Koncentrācijas diapazons %
  A sastāvdaļa 90 85–96 
  B sastāvdaļa (piemaisījums) 6 4–7
  C sastāvdaļa (piemaisījums) 2 0–3
  D sastāvdaļa (piemaisījums) 2 0–3

 

3. Piešķiriet vielai nosaukumu
 1. Pamatojoties uz vielas sastāvu, jums būs jāizlemj par vispārējas identifikācijas piešķiršanu – vielas nosaukumu.
 2. Pastāv dažādi noteikumi, kas ir atkarīgi no jūsu ķīmiskās vielas sarežģītības. Tie ir pieejami “Vadlīnijās par vielu identificēšanu un nosaukuma piešķiršanu saskaņā ar REACH un CLP”. Ja neesat pārliecināts, lūdziet ekspertiem palīdzību vielas nosaukuma piešķiršanā.

 

4. Piešķiriet skaitlisko identifikatoru
 1. Lai noskaidrotu, vai jūsu vielai jau ir EK vai Saraksta numurs, meklējiet šo informāciju ECHA tīmekļa vietnē, izmantojot rīku “Meklēt ķīmiskās vielas” lapā “Informācija par ķīmiskajām vielām”.
 2. Parasti ķīmiskās vielas nosaukumu sasaista ar saraksta numuru, piemēram, EINECS vai CAS numuru, taču tā nav obligāta prasība. Šis numurs bieži ir norādīts drošības datu lapā (DDL) vai analīžu sertifikātā (CoA). Varat lūgt ekspertiem palīdzību, lai noteiktu, vai jūsu vielai jau ir numurs sarakstā.

Tiklīdz šī informācija ir jūsu rīcībā, ievadiet to IUCLID dokumentācijā elektroniskā formātā.

REACH reģistrācijas gadījumā galvenā reģistrētāja iesniegtajā dokumentācijā ir jāiekļauj robežsastāvs. Robežsastāvs atspoguļo visu kopīgās iesniegšanas dalībnieku vielu sastāvus.

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)