Kāpēc ir svarīgi to izdarīt pareizi?

Balts cilvēciņš atbalstījies pret sarkanu jautājuma zīmiJums ir jāzina, kas ir jūsu viela, lai noskaidrotu, vai tā atbilst ES ķīmisko vielu tiesību aktos noteiktajām prasībām. Ja viela tām atbilst, tad jums, iespējams, būs jāizpilda konkrēti tiesiskie pienākumi, lai varētu turpināt izmantot un tirgot savu vielu.

Precīza vielas identificēšana palīdzēs:

  • noskaidrot, vai vielu ir nepieciešams reģistrēt ECHA vai tai ir piemērojams atbrīvojums;
  • identificēt citus tās pašas vielas reģistrētājus un potenciālos reģistrētājus. REACH regula nosaka, ka uzņēmumu pienākums ir sadarboties ar citiem tās pašas vielas ražotājiem vai importētājiem, lai iesniegtu kopīgu reģistrācijas pieteikumu;
  • izstrādāt vielas identitātes profilu (SIP) un atbilstošo robežsastāvu, lai nodrošinātu kopīgās reģistrācijas tvēruma pārredzamību;
  • pareizi kopīgi lietot datus, lai novērstu nevajadzīgus testus ar dzīvniekiem un samazinātu izmaksas;
  • pārbaudīt, vai jūsu vielai ir veikta harmonizētā klasificēšana, vai nav ierobežojumu tās lietošanā un vai ir nepieciešama licencēšana;
  • izmantot no citiem iegūto informāciju, lai noteiktu vielas ietekmi, potenciālos lietošanas veidus piegādes ķēdē un drošākas alternatīvas.

Pārvaldiet savu vielu drošā veidā visā
piegādes ķēdē!

Categories Display

Atzīmēts kā:

(noklikšķiniet uz tagu, lai meklētu attiecīgu saturu)