Σχετικά με τον Οργανισμό

Εργαζόμαστε από κοινού με τους εταίρους μας για την ασφαλή χρήση των χημικών προϊόντων.

Είμαστε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, ένας οργανισμός της ΕΕ. Εφαρμόζουμε τη νομοθεσία της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα ώστε να προστατεύσουμε την υγεία σας και το περιβάλλον. Το έργο μας συμβάλλει επίσης στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, στην καινοτομία και στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής χημικής βιομηχανίας.

Οι χημικές ουσίες είναι απαραίτητο στοιχείο της σύγχρονης ζωής — όλα παράγονται από αυτές. Η καλύτερη γνώση και ρύθμιση των επιβλαβών χημικών προϊόντων προστατεύει τους εργαζομένους, τους καταναλωτές και το περιβάλλον, διευκολύνει την ανακύκλωση και ενθαρρύνει τη βιομηχανία να αναπτύξει ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις.