Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Σχετικά με τον Οργανισμό

We, together with our partners, work for the safe use of chemicals.

We are the European Chemicals Agency, an agency of the EU. We implement the EU’s chemicals legislation to protect your health and the environment. Our work also contributes to a well-functioning internal market, innovation and the competitiveness of Europe’s chemicals industry.

Chemicals make modern life possible – everything is made from them. Better knowledge and regulation of harmful chemicals protects workers, consumers and the environment, makes recycling easier, and encourages industry to develop safer alternatives.


Route: .live2