Αναζήτηση βοήθειας

Υιοθετήστε μια επιχειρηματική προσέγγιση

Οι «έξυπνες» εταιρείες μετατρέπουν αυτές τις νομικές υποχρεώσεις σε επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Επικοινωνία στην αλυσίδα εφοδιασμού 

Δεν πρόκειται για ένα απλό μέσο βελτίωσης της ασφάλειας των χημικών προϊόντων:

  • μπορεί να σας βοηθήσει να προβλέψετε την προμήθεια ουσιών που είναι καίριας σημασίας για την επιχείρησή σας.
  • μπορεί να σας βοηθήσει να γνωρίσετε και να κατανοήσετε καλύτερα τον τρόπο χρήσης των χημικών σας, καθώς και τη μελλοντική τους ζήτηση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες αυτές για να επανεξετάσετε το χαρτοφυλάκιο προϊόντων σας και για να αναπτύξετε νέα προϊόντα

Αναλάβετε πρωτοβουλίες

Οι αποφάσεις για τη ρύθμιση ουσιών σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να έχουν μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην επιχειρηματική σας δραστηριότητα. Σας δίνεται η ευκαιρία να συμβάλλετε στη λήψη αποφάσεων και να προάγετε ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις που μπορεί να διαθέτετε.

Ο ECHA ζητεί τακτικά τη γνώμη σας για προτάσεις που αφορούν:

  • την εναρμόνιση της ταξινόμησης και της επισήμανσης επικίνδυνων ουσιών 
  • τον προσδιορισμό ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία
  • τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το ποιες από τις ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση
  • την έγκριση της προσωρινής χρήσης ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία από μεμονωμένες εταιρείες
  • τον περιορισμό συγκεκριμένων χρήσεων των ουσιών
  • τον προσδιορισμό των δραστικών βιοκτόνων ουσιών που είναι υποψήφιες για υποκατάσταση

Παρακολουθήστε τη διαδικασία ρύθμισης της ουσίας σας

REACH

Οι νέες ουσίες που διαπιστώνεται ότι προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία προστίθενται ανά τακτά διαστήματα στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών και στον κατάλογο αδειοδότησης και επιβάλλονται νέοι περιορισμοί. Η διαρκής ενημέρωση για τις νομικές αυτές εξελίξεις σας δίνει την ευκαιρία να προβλέπετε το επιχειρηματικό σας περιβάλλον και ως εκ τούτου να αναθεωρείτε το χαρτοφυλάκιο προϊόντων σας και να αναπτύσσετε την κατάλληλη επιχειρηματική στρατηγική. 

Για τη ρύθμιση μιας πολύ επικίνδυνης ουσίας απαιτούνται πολλά βήματα και μπορείτε να συμβουλεύεστε τον ιστότοπό μας για να παρακολουθείτε τις ουσίες σας. Ο ECHA δημοσιεύει πληροφορίες και διεξάγει δημόσιες διαβουλεύσεις σε κάθε βήμα της διαδικασίας αδειοδότησης και περιορισμού.

Βιοκτόνα

Για να υποβάλετε εγκαίρως αίτηση αδειοδότησης προϊόντος, θα πρέπει να ελέγξετε την κατάσταση της δραστικής ουσίας που περιέχει. Έχει εγκριθεί ή πότε πρόκειται να ληφθεί απόφαση για την έγκρισή της; Είναι υποψήφια για υποκατάσταση;

Μπορείτε ακόμα να συμβουλεύεστε τις απόψεις της Επιτροπής Βιοκτόνων, η οποία αποφαίνεται για την ασφάλεια των εξεταζόμενων δραστικών ουσιών και συνιστά την έγκριση ή τη μη έγκρισή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έγκαιρη ενημέρωση μπορεί να σας βοηθήσει στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.


Δωρεάν υποστήριξη

Για γενική κατανόηση και τοπικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της νομοθεσίας, αποταθείτε στο εθνικό γραφείο υποστήριξης ή στο Γραφείο Υποστήριξης της ECHA.

Για πληροφορίες και υποστήριξη ανά κλάδο, επικοινωνήστε με την ένωση του κλάδου σας. Οι ενώσεις αυτές παρακολουθούν στενά τη νομοθεσία και παρέχουν πρακτική υποστήριξη στα μέλη τους. Ορισμένες από αυτές διαθέτουν επίσης γραφεία υποστήριξης ανά κλάδο.

Για πληροφορίες σχετικά με κονδύλια από την ΕΕ, απευθυνθείτε στο Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Δίκτυο. 

Για θέματα που αφορούν συγκεκριμένες ουσίες, αποταθείτε στους προμηθευτές σας και σε άλλες εταιρείες στην αλυσίδα εφοδιασμού σας. Ένας από τους στόχους της νομοθεσίας είναι να βελτιωθεί η επικοινωνία στην αλυσίδα εφοδιασμού ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση των ουσιών. 

Υποστήριξη επί πληρωμή

Μπορείτε να επιλέξετε την πρόσληψη συμβούλου για τις υποχρεώσεις σας σχετικά με το REACH. Προσοχή όμως – μην πληρώνετε για κάτι που δεν χρειάζεται. Παρέχεται κατάλογος ελέγχου για να μπορέσετε να επιλέξετε τον ιδανικό σύμβουλο. 

Χρηματοδοτική υποστήριξη

Μπορείτε να ζητήσετε χρηματοδότηση από την ΕΕ ή το κράτος μέλος στο οποίο ανήκετε, ιδίως εάν η εταιρεία σας είναι καινοτόμος, δημιουργεί θέσεις εργασίας, είναι μικρή, ειδικεύεται στην έρευνα ή έχει βιώσιμο προσανατολισμό.

 

Ενημερωθείτε για τα ενωσιακά και τα εθνικά μέσα χρηματοδότησης

Categories Display