Μετάβαση στο περιεχόμενο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Υποκατάσταση με ασφαλέστερες χημικές ουσίες

Υποκατάσταση με ασφαλέστερες χημικές ουσίες

Οι επιχειρήσεις στην ΕΕ αντικαθιστούν ολοένα και περισσότερο τις επικίνδυνες χημικές ουσίες και διαδικασίες παρασκευής με ασφαλέστερες χημικές ουσίες και οικολογικότερες τεχνολογίες. Η υποκατάσταση αυτή μπορεί να αποφέρει ουσιαστικά οφέλη στις επιχειρήσεις, το περιβάλλον, καθώς και στην υγεία των εργαζομένων και των καταναλωτών. Μπορεί επίσης να έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην εφαρμογή μιας κυκλικής οικονομίας.

 

Εργαστήρια
σχετικά με την αλυσίδα εφοδιασμού
Σκοπός των εργαστηρίων που αφορούν την αλυσίδα εφοδιασμού είναι η προώθηση της έρευνας, της αξιολόγησης και της υιοθέτησης της χρήσης ασφαλέστερων χημικών ουσιών.
Δίκτυα
Τα συνεργατικά δίκτυα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον συντονισμό και την προώθηση της καινοτομίας και της τεκμηριωμένης υποκατάστασης.
Χρηματοδότηση και
τεχνική υποστήριξη
Η διευκόλυνση της πρόσβασης σε τεχνική υποστήριξη και πρόσθετη χρηματοδότηση έχει καθοριστική σημασία για την ενίσχυση της υποκατάστασης των επικίνδυνων χημικών ουσιών.

 

Παραίτηση από ευθύνη

Οι πληροφορίες συντάχθηκαν σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς του ECHA. Η παραπομπή σε εξωτερικούς δικτυακούς τόπους δεν πρέπει να λαμβάνεται ως έγκρισή τους από τον ECHA. Η πρόσβαση σε άλλους δικτυακούς τόπους μέσω των εν λόγω συνδέσμων υπόκειται στην πολιτική προστασίας ιδιωτικών δεδομένων των συγκεκριμένων δικτυακών τόπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους συνδέσμους τρίτων, συμβουλευτείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου του ECHA.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)


Route: .live1