Εργαστήρια σχετικά με την αλυσίδα εφοδιασμού

Η υποκατάσταση είναι ένα δύσκολο έργο — πρέπει να πληρούνται πολλές απαιτήσεις σε επίπεδο οικονομικό και επίδοσης, να έχουν γίνει καλά κατανοητά τα προφίλ επικινδυνότητας και κινδύνου των εναλλακτικών επιλογών και πιθανώς να είναι απαραίτητη και η διενέργεια αξιολόγησης του κύκλου ζωής της προβλεπόμενης υποκατάστασης. Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να το πράξουν αυτό μόνες τους: πρέπει να συζητήσουν το θέμα αυτό με τους πελάτες και τους προμηθευτές τους. Αυτό καθιστά τη συνεργασία στην αλυσίδα εφοδιασμού έναν βασικό μοχλό για την ανάπτυξη και την υιοθέτηση ασφαλέστερων εναλλακτικών επιλογών.

Ο ECHA έχει προτείνει στα κράτη μέλη και στους ενδιαφερόμενους φορείς τη διοργάνωση εργαστηρίων με σκοπό να εξευρεθούν τρόποι για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων που προκύπτουν από την υποκατάσταση, στα οποία θα συμμετέχουν επίσης επιχειρήσεις της αλυσίδας εφοδιασμού που ενδιαφέρονται να βρουν ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις οι οποίες να πληρούν μια συγκεκριμένη λειτουργία και απαίτηση τελικής χρήσης.

Τα εργαστήρια πρόκειται να προσφέρουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τις τεχνολογικές και λειτουργικές ανάγκες για την ανάπτυξη ικανοτήτων και κατάρτισης στο επιχειρησιακό επίπεδο των επιχειρήσεων. 

Τα εργαστήρια αυτά θα διεξάγονται κανονικά στην εθνική γλώσσα του κράτους μέλους ή, εναλλακτικά, σε ευρωπαϊκή κλίμακα, στα αγγλικά.

Τα εργαστήρια:

  • θα δρομολογήσουν τον διάλογο μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων φορέων εντός της αλυσίδας εφοδιασμού σχετικά με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που θέτει η υποκατάσταση, και 
  • θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένα σχέδια καινοτομίας και σε περιπτώσεις συνεργασίας με σκοπό την υποκατάσταση με ασφαλέστερες ουσίες. 

Ο ECHA μπορεί να βοηθήσει στην προετοιμασία του προγράμματος των εργαστηρίων, να μοιραστεί τις εμπειρίες του από προηγούμενα εργαστήρια, να διαδώσει τα συμπεράσματα και να παράσχει πρόσθετη υποστήριξη.

Δείτε παρακάτω το παράδειγμα της δομής ενός εργαστηρίου με θέμα την υποκατάσταση ουσίας στην αλυσίδα εφοδιασμού

Θέλετε να οργανώσετε ή να συνδιοργανώσετε ένα εργαστήριο σχετικά με την υποκατάσταση για παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού,  το οποίο θα αφορά συγκεκριμένες ουσίες και λειτουργίες; --> επικοινωνήστε μαζί μας.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)