Hvad er ikke et stof?

Blandinger

En blanding er en sammenblanding eller opløsning af to eller flere stoffer. I henhold til EU's kemikalielovgivning anses blandinger ikke for at være stoffer.


Diagram over fremstilling af en blanding
Når kemikalierne A og B bringes sammen og ikke reagerer, er dette ikke et stof, men en blanding.
 

Blandinger kan være:

 • shampooer og sæber
 • andre kosmetiske produkter
 • rengøringsmidler
 • maling.

Hvis du fremstiller eller importerer en blanding, skal du registrere hvert enkelt stof i din blanding, hvis du fremstiller eller importerer det i en mængde af 1 ton eller derover årligt.

Hvis du er en formulator, som blander de enkelte stoffer for at fremstille blandingen, behøver du ikke registrere hvert stof i henhold til REACH, medmindre du også er producent eller importør af de enkelte stoffer i blandingen.

Artikler

Du kan anvende stoffer til at producere genstande, der har en særlig form eller overflade eller et særligt design. Når genstandens særlige form, overflade eller design bestemmer funktionen i højere grad end den kemiske sammensætning, kaldes genstanden en artikel i henhold til lovgivningen.


Diagram over fremstilling af en artikel

De kemiske stoffer A og B bringes sammen og frembringer en artikel.

Artikler kan være:

 • cykler
 • guitarer
 • batterier
 • T-shirts
 • CD'er.

Hvis du fremstiller eller importerer en artikel, skal du registrere hvert enkelt stof i artiklen:

 • hvis stoffet er til stede i artiklen i mængder af over 1 ton årligt om året
 • hvis stoffet er beregnet til at blive frigivet under normale anvendelsesforhold, f.eks. en T-shirt indeholdende et duftstof.

Hvis stoffet i din artikel allerede er registreret til den samme anvendelse, behøver du ikke også at registrere det.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)