Sektorspecifik støtte til identifikation af stoffer

ECHA samarbejder tæt med visse sektorer i den kemiske industri om at udarbejde vejledninger om identifikation af stoffer med henblik på reguleringsmæssige formål. Hvor det er relevant, gøres dette inden for rammerne af OECD.

Under hvert sektorlink kan du finde sektorspecifik vejledning om identifikation af stoffer, i takt med at den bliver tilgængelig. Denne vejledning er ikke officiel ECHA-vejledning og erstatter ikke ECHA's vejledning om identifikation og navngivning af stoffer i henhold til REACH og CLP. Den bør i stedet betragtes som et supplement til den officielle vejledning, hvori de generelle begreber uddybes nærmere. Dette bidrager til at sikre en konsekvent tilgang til identifikation af stoffer inden for industrisektorerne.

Den sektorspecifikke vejledning kan, sammen med ECHA's officielle vejledning, hjælpe dig med at identificere dit stof korrekt og sikre, at du overholder REACH-bestemmelserne vedrørende identifikation af stoffer.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)