Sådan ændrer du din stofidentifikator

ECHA tilbyder en tjeneste, hvorved de kemiske identifikatorer for dit registrerede stof kan ændres.

Du kan anmode ECHA om at ændre hovedidentifikatorerne i din registrering, f.eks. EF-nummeret, hvis stoffet ikke er korrekt identificeret. Din ret til at fremstille og importere påvirkes ikke af, at de kemiske identifikatorer ændres.

Du kan anmode om ændringen ved hjælp af et webskema. Hvis ændringen vedrører og påvirker en fælles registrering, skal den ledende registrant tilføje en fælles indsendelsesplan til webskemaet, der omfatter alle medregistranternes samtykke til, at stofidentifikatoren ændres.

Når anmodningen er modtaget, undersøger ECHA, hvorvidt den kan behandles. Hvis agenturet konkluderer, at ændringen kan foretages, pålægges alle registranter en afgift for tjenesten afhængig af den forventede arbejdsbyrde i forbindelse hermed.

ECHA kontrollerer ikke, hvorvidt registreringsdossiererne er i overensstemmelse med oplysningskravene vedrørende stofidentitet i henhold til REACH-forordningen, som en del af denne tjeneste. I praksis betyder dette, at dine registreringer, hvis de udvælges til overensstemmelseskontrol efter ændring af de kemiske identifikatorer, kan anses for ikke at opfylde kravene til stofidentitet.

Minimumsafgiften er 300 EUR pr. registrant, som ønsker at ændre en stofidentifikator. Afgiftens størrelse er defineret i en afgørelse fra ECHA's bestyrelse. Fristen for indbetaling af regningen er 30 dage. Såfremt anmodningen ikke kan behandles, informeres du også herom.

Når ECHA har modtaget betalingen, opdateres identifikatoroplysningerne i REACH-IT. Den ledende registrant og medregistranterne informeres, når ændringerne er foretaget i REACH-IT, og gives en rimelig frist til at indsende en opdateret registrering med de korrekte identifikatorer.

 

Related news

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)