Skip to Content
Skip to Content

Stofidentifikation

REACH-, CLP- og biocidforordningen er fokuseret på stoffer. F.eks. kræver REACH, at du indsender et dossier om hvert kemisk stof, som du fremstiller eller importerer. Grundlaget for dette dossier er tydelig og nøjagtig identifikation af stoffet.

En nøjagtig identifikation af stoffet er et uomgængeligt udgangspunkt for registrering i REACH og for at overholde forordningerne om klassificering, mærkning og emballering (CLP) og om biocider. Det giver desuden mulighed for korrekt identifikation af skadelige stoffer. Dermed kan der træffes passende risikohåndteringsforanstaltninger for at kontrollere risiciene for menneskers helbred og miljøet ved sådanne stoffer.

Men hvad er stofidentifikation, og hvorfor er det så vigtigt at få det på plads?

Kom i gang


Route: .live1

Dette websted anvender cookies for at sikre dig den bedste brugeroplevelse.

Få mere at vide om, hvordan vi anvender cookies.

ECHA har meget materiale online på dit sprog, men en del af det er kun på engelsk. Læs mere om ECHA’s flersprogspolitik.
Vis ikke denne meddelelse igen.