Stofidentifikation

Virksomhederne skal klart identificere de stoffer, de fremstiller eller importerer. Derved kan virksomhederne være fælles om at registrere samme stof efter princippet "ét stof, én registrering" i henhold til REACH.
 

Vær klar over, hvad du registrerer — som ledende registrant
  • Angiv grænsesammensætningen for det registrerede stof på vegne af alle medregistranter. Hvis der er store forskelle i sammensætning, eller sammensætningerne er klassificeret forskelligt, bør du angive mere end én grænsesammensætning.
  • Giv oplysninger om forsøgsmaterialet for hver effektparameterundersøgelsespost i IUCLID.
  • Angiv oplysninger om forsøgsmaterialer på vegne af alle medregistranter. Angiv identiteten af bestanddele eller grupper af bestanddele og deres koncentration for hvert forsøgsmateriale, der er brugt til at generere data vedrørende oplysningskravene i bilag VII-XI til REACH.
  • Når du registrerer nanoformer af et stof, skal du angive alle de specifikke karakteriseringsparametre for nanoformerne eller sættene af ensartede nanoformer af et stof.

Dette gælder også, hvis du er den eneste registrant af stoffet.

Som medlem af en fælles indsendelse skal du forvisse dig om, at den juridiske enheds sammensætning af stoffet ligger inden for den grænsesammensætning, der er angivet i den ledende registrants dossier. .

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)