Stofidentifikation

REACH kræver, at alle registranter giver tilstrækkelige oplysninger til at identificere deres stoffer. Der må kun være et registreringdossier for hvert stof, så virksomheder, der bruger det samme stof, skal indsende registreringen i fællesskab.

 

Angiv tydeligt hvad du har registreret
  • Kontrollér, at den sammensætning, du angiver for dit stof (den juridiske enheds sammensætning), er indeholdt i stofidentitetsprofilen (SIP) for det registrerede stof, der er indberettet i den ledende registrants dossier.

 

Gør fuld brug af de tilgængelige felter til indberetning af oplysninger i IUCLID
  • Hvis du er ledende registrant, skal du opdatere dit dossier på vegne af alle med-registranterne for at gøre brug af de nye rapporteringsfunktioner for stofidentitetsprofilen (SIP) og felterne vedrørende forsøgsmateriale.

 

Påvis relevansen af dit forsøgsmateriale
  • Hvis du er ledende registrant, skal du indberette bestanddelenes identitet og koncentrationsværdier for al forsøgsmateriale, der er anvendt til at generere data for de informationskrav, der er angivet i bilag VII til XI.
  • Angiv information om forsøgsmaterialet i de relevante felter i IUCLID under hvert effektparameter.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)