Anbefalinger til registranter

Anbefalinger til registranter

Anbefalinger til registranter

Alle REACH-registranter opfordres til proaktivt at opdatere og gennemse deres oplysninger for at forbedre kvaliteten af deres registreringsdossierer. Følgende anbefalinger er baseret på ECHA's resultater fra vurderinger og opfylder ECHA's forpligtelse til at offentliggøre anbefalinger fra vurderinger i henhold til artikel 54 i REACH.

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.