Registrering

Du har ansvaret for at indsamle oplysninger om tonnagerne, egenskaberne og anvendelserne når det gælder de stoffer, du fremstiller eller importerer i mængder på mere end 1 ton om året. Du skal indberette disse data til ECHA i et registreringdossier. Vær opmærksom på disse anbefalinger, når du indsamler og sender din registrering.

 

Indsend et komplet registreringsdossier til ECHA
 • Inkludér alle oplysninger om stoffet som krævet i henhold til REACH og påvis, at stoffet anvendes på en sikker måde.
 • Hvor det er relevant, skal du vurdere risiciene i forbindelse med anvendelse af stoffet og forklare, hvordan disse risici bør kontrolleres.
 • Sørg for, at du registrerer dit stof som en del af den korrekte fælles indsendelse.
 • Angiv de korrekte identifikationsoplysninger om stoffet:
  • Anvend dine egne virksomhedsspecifikke identifikationsoplysninger om stoffet, som f.eks. analytiske oplysninger eller oplysninger om sammensætning.
  • Sørg for, at dit stof ligger inden for det registrerede stofs grænsesammensætning.
  • Brug den tilgængelige IUCLID-skabelon til at indberette oplysninger, som fx beskrivelse af fremstillingsprocessen for UVCB-stoffer.
 • Brug IUCLID Validation Assistant til at sikre, at du har indtastet de ønskede oplysninger for de relevante mængdeintervaller i de korrekte afsnit i IUCLID.
 • Bemærk: Validation Assistant bekræfter ikke, at dossieret er fuldstændigt. ECHA kan også kontrollere dele af dit dossier manuelt.
Indberet anvendelse af mellemproduktet på korrekt vis
 • Sørg for, at du kan vise, at anvendelsen af stoffet opfylder definitionen for anvendelsen af mellemprodukter og de betingelser, der er fastlagt i REACH.
 • Du skal påvise, at strengt kontrollerede betingelser anvendes i løbet af dit mellemprodukts livscyklus, især i stadier, hvor der forventes skader på indeslutningssystemet.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)