Skip to Content
Skip to Content

Find ud af, om du er omfattet af kravet om godkendelse

For at finde ud af, om din virksomhed er omfattet af kravet om godkendelse, skal du have overblik over alle dine stoffer og anvendelser.

Stoffer, der er identificeret som særligt problematiske stoffer (SVHC'er), er opført på godkendelseslisten (bilag XIV) og må ikke anvendes eller markedsføres efter en bestemt solnedgangsdato, medmindre anvendelsen er blevet godkendt eller er undtaget fra kravet om godkendelse.

For at se, om din virksomhed er berørt, skal du kontrollere, om nogen af de stoffer, du anvender eller markedsfører, er opført på godkendelseslisten. Hvis dine stoffer er opført på godkendelseslisten, skal du kontrollere, at dine anvendelser ikke er undtaget fra kravet om godkendelse (anvendelser, der ikke kræver godkendelse, er bl.a. mellemprodukter og produkter til videnskabelig forskning og udvikling). 

Find ud af, om du er omfattet af kravet om godkendelse

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live1