Skip to Content
Skip to Content

Færdiggør din ansøgning

Hvis du har en stærk sag, kan du demonstrere dette ved at være gennemsigtig og undgå unødvendige anmodninger om fortrolig behandling i de offentlige udgaver af rapporterne. Du vil skulle fremlægge en begrundelse for oplysninger, du ønsker behandlet fortroligt. Hvis du har overstreget fortrolige forretningsoplysninger i den offentlige udgave af rapporten, bør disse oplysninger være markeret med rødt i den fortrolige udgave.

Når du har færdiggjort dokumenterne, bør du oprette dit IUCLID-stofdatasæt og vedhæfte dokumenterne til det. Der findes detaljerede instrukser i manualen "How to prepare an application for authorisation" (sådan udarbejder du en ansøgning om godkendelse).

Færdiggør din ansøgning

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live1