Skip to Content
Skip to Content

Engagér dig under udarbejdelsen af udtalelsen

Høringen begynder, når ECHA på sit websted offentliggør den generelle information om de anvendelser, der ansøges om, og opfordrer interesserede parter til at fremkomme med oplysninger om mulige alternative stoffer eller teknologier for disse anvendelser.

Høringen varer otte uger, og du har mulighed for offentligt at svare på alle modtagne bemærkninger.

Udkast til udtalelser fra Udvalget for Risikovurdering og Udvalget for Socioøkonomisk Analyse

Udvalget for Risikovurdering og Udvalget for Socioøkonomisk Analyse udarbejder deres udkast til udtalelser inden for 10 måneder efter modtagelsen af ansøgningen. Udtalelserne er baseret på ansøgningen samt alle oplysninger, der er modtaget under høringen om mulige alternativer, samt eventuelle supplerende oplysninger.

Som led i denne proces kan du blive

  • anmodet om at tilvejebringe yderligere oplysninger for at afklare spørgsmål i forbindelse med din ansøgning eller
  • opfordret til at deltage i trepartsdrøftelser med ordførerne for Udvalget for Risikovurdering og Udvalget for Socioøkonomisk Analyse om oplysninger, der er fremkommet gennem høringen eller tekniske eller videnskabelige spørgsmål i forbindelse med din ansøgning.

Du kan kommentere udkastet til udtalelse inden for en frist på to måneder efter at have modtaget udkastet til udtalelse. Udvalget for Risikovurdering og Udvalget for Socioøkonomisk Analyse vedtager deres endelige udtalelser under hensyntagen til dine eventuelle bemærkninger til udkastene til udtalelse. Sekretariatet sender udtalelserne til Europa-Kommissionen, medlemsstaterne og til dig. Ikke-fortrolige udgaver af disse udtalelser bliver offentliggjort på ECHA's websted.

Engagér dig under udarbejdelsen af udtalelsen

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)


Route: .live2