Sådan ansøger du om godkendelse

1. Find ud af, om du er omfattet af kravet om godkendelse
Kontroller, om dit stof er på godkendelseslisten, og om der gælder undtagelser for dine anvendelser.

2. Læg en ansøgningsstrategi
Kontakt de andre i leverandørkæden og læg en strategi for, hvordan I bedst kommer videre.

3. Forbered din ansøgning
Find ud af, hvad der skal indgå i ansøgningen, og begynd at udarbejde de nødvendige rapporter.

4. Underret ECHA og anmod om et informationsmøde forud for indgivelsen
Underret ECHA på forhånd, hvis du agter at indgive en ansøgning, og anmod om et informationsmøde forud for indgivelsen, hvor du kan stille spørgsmål om ansøgningsprocessen.

5. Færdiggør din ansøgning
Gør rapporterne færdige og forbered alt det, du har brug for i forbindelse med indgivelsen.

6. Indgiv din ansøgning
Indgiv din ansøgning i en af tidsintervallerne for indgivelse.

7. Følg med under udarbejdelsen af udtalelsen
Følg behandlingen af din ansøgning fra den offentlige høring til udarbejdelsen af udvalgets udtalelse.

8. Opfyld dine forpligtelser efter Europa-Kommissionens afgørelse
Sørg for, at du opfylder alle forpligtelser efter Kommissionens afgørelse, f.eks. gennemførelsesbetingelserne eller, hvis du er downstreambruger, underretning af ECHA om din anvendelse af stoffet.

9. Indgiv en revurderingsrapport, hvis du stadig har brug for at anvende stoffet,
Hvis du har brug for fortsat at anvende stoffet efter udløbet af revurderingsperioden, skal du indgive en revurderingsrapport senest 18 måneder før udløbet af revurderingsperioden.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)