За нас

Заедно с нашите партньори работим за безопасната употреба на химикалите.

Ние сме Европейската агенция по химикалите — агенция на ЕС. Прилагаме законодателството на ЕС в областта на химикалите, за да защитаваме вашето здраве и околната среда. Нашата работа допринася също така за доброто функциониране на вътрешния пазар, иновациите и конкурентоспособността на химическата промишленост в Европа.

Съвременният живот е възможен благодарение на химикалите — всичко се прави от тях. С по-доброто познаване и контролиране на вредните химикали се защитават работниците, потребителите и околната среда, улеснява се рециклирането и се насърчава разработването на по-безопасни алтернативи от промишлеността.