Identifikácia látky

Spoločnosti musia jasne identifikovať látky, ktoré vyrábajú alebo dovážajú. Spoločnostiam to umožňuje registrovať rovnakú látku spoločne v súlade so zásadou podľa nariadenia REACH „jedna látka, jedna registrácia“.
 

Oznámte jasne, čo registrujete – hlavný registrujúci
  • Oznámte hraničné zloženie pre registrovanú látku v mene všetkých registrujúcich členov. Ak existuje veľké množstvo odchýlok v zložení alebo ak zloženia majú rôzne klasifikácie, mali by ste oznámiť viac než jedno hraničné zloženie.
  • Poskytnite informácie o testovacom materiáli v rámci každého záznamu štúdie sledovaných parametrov v aplikácii IUCLID.
  • Oznámte informácie o testovacích materiáloch v mene všetkých registrujúcich členov. Je nutné zahrnúť identifikácie zložiek alebo skupín zložiek, ako aj ich hodnoty koncentrácie pre každý testovací materiál používaný na získanie údajov v súvislosti s požiadavkami na informácie uvedenými v prílohách VII – XI k nariadeniu REACH.
  • Ak registrujete nanoštruktúry látky, oznámte všetky charakterizačné parametre špecifické pre nanoštruktúry alebo súbory podobných nanoštruktúr.

Rovnaké odporúčanie sa uplatňuje, ak ste jediný registrujúci svojej látky.

Ako člen spoločného predkladania sa uistite, že sa zloženie právnickej osoby vašej látky nachádza v rámci hraničného zloženia oznámeného v dokumentácii hlavného registrujúceho.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)