Preskoč na obsah
Preskoč na obsah

Odporúčania pre registrujúcich

Odporúčania pre registrujúcich

Všetci registrujúci podľa nariadenia REACH sa vyzývajú, aby v záujme zlepšenia kvality registračnej dokumentácie aktívne aktualizovali a revidovali svoje informácie. Uvedené odporúčania sa zakladajú na zisteniach agentúry ECHA, ktoré vyplynuli z hodnotenia, a agentúra ECHA si nimi plní povinnosť uverejniť odporúčania vyplývajúce z hodnotenia v súlade s článkom 54 nariadenia REACH.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)


Route: .live2