Întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri)

Fiecare întreprindere, indiferent de dimensiuni, este responsabilă pentru securitatea chimică a produselor chimice pe care le introduce pe piața UE. În acest sens, aveți la dispoziție numeroase materiale și instrumente care vă pot ajuta. Există deja mii de întreprinderi, printre care și multe IMM-uri, care și-au înregistrat substanțele chimice la ECHA.

Dacă nu cunoașteți încă regulamentele REACH, CLP, PIC și Regulamentul privind produsele biocide, în primul rând trebuie să aflați ce drepturi și responsabilități aveți. Acestea depind de rolul dumneavoastră în cadrul lanțului de aprovizionare și de substanța specifică pe care o importați, o produceți, o depozitați sau o utilizați, precum și de gradul său de periculozitate.

Taxe reduse pentru IMM-uri

În conformitate cu regulamentele REACH, CLP și cu Regulamentul privind produsele biocide, întreprinderile mici și mijlocii pot beneficia de taxe reduse. Reducerile se calculează în funcție de dimensiunile întreprinderilor, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei, și pot ajunge la 95 % din taxa standard aferentă unei înregistrări REACH.