Înregistrare

Aveți responsabilitatea de a aduna informații despre cantitatea, proprietățile și utilizările substanțelor pe care le produceți sau le importați în cantități de peste o tonă pe an. Aceste date trebuie transmise la ECHA într-un dosar de înregistrare. Acordați atenție acestor recomandări atunci când elaborați și transmiteți dosarul de înregistrare.

 

Transmiteți la ECHA un dosar de înregistrare complet
 • Includeți toate informațiile despre substanță cerute de REACH și demonstrați că substanța este utilizată în condiții de siguranță.
 • Dacă este cazul, evaluați riscurile care decurg din utilizarea substanței și explicați cum trebuie ținute sub control aceste riscuri.
 • Asigurați-vă că vă înregistrați substanța în cadrul transmiterii în comun corecte.
 • Transmiteți informații corecte de identificare a substanței:
  • Bazați-vă pe informațiile prin care întreprinderea dumneavoastră identifică substanța, de exemplu pe informațiile analitice sau privind compoziția.
  • Asigurați-vă că substanța se încadrează în compoziția-limită a substanței înregistrate.
  • Utilizați șabloanele IUCLID disponibile pentru a raporta informații precum descrierea procesului de producție pentru substanțele UVCB.
 • Utilizați asistentul pentru validare din IUCLID pentru a vă asigura că ați introdus informațiile solicitate pentru intervalul cantitativ relevant, în secțiunile corecte din IUCLID.
 • Notă: Asistentul pentru validare nu confirmă că dosarul este complet. De asemenea, ECHA poate verifica manual unele părți din dosar.
Raportați corect utilizarea ca intermediar
 • Asigurați-vă că puteți demonstra că utilizarea substanței este conformă cu definiția utilizării ca intermediar și cu condițiile stabilite în REACH.
 • Demonstrați că se aplică condiții strict controlate pe durata ciclului de viață a intermediarului, în special în etapele în care se preconizează deteriorarea sistemului de izolare.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)