Evaluarea expunerii și caracterizarea riscurilor

Trebuie să realizați o evaluare a expunerii și o caracterizare a riscurilor pentru substanțele înregistrate în cantități de peste zece tone pe an, dacă sunt clasificate ca periculoase sau ca având proprietăți persistente, bioacumulative și toxice (PBT) sau foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB).

 

Includeți toate pericolele în evaluarea expunerii și în caracterizarea riscurilor
 • Evaluarea expunerii și caracterizarea riscurilor trebuie să includă toate pericolele identificate pe baza cerințelor standard privind informațiile, fără să se limiteze la pericolele clasificate.
 • Pericolele identificate sunt mai multe decât pericolele care determină o clasificare, ele incluzând:
  • pericolele pentru care în prezent nu există criterii de clasificare, dar există dovezi că substanța poate provoca reacții adverse (de obicei, relevante pentru sol și sedimente);
  • pericolele asociate unor efecte pentru care există criterii de clasificare, însă doza/concentrația care provoacă efectele în cadrul testului este mai mică decât pragul pentru clasificare și așadar substanța nu este clasificată pentru efectul respectiv.

 

Menționați rezultatul evaluării expunerii și caracterizarea riscurilor în raportul de securitate chimică
 • Raportul de securitate chimică (RSC) și fișa cu date de securitate (FDS) trebuie să includă informații privind toate pericolele identificate, nu doar privind pericolele care determină o clasificare în conformitate cu Regulamentul CLP.

 

Reflectați utilizări și condiții de utilizare realiste în raportul de securitate chimică
 • Menționați toate utilizările și informațiile despre condițiile de utilizare corespunzătoare.
 • Asigurați-vă că descrierea utilizării este clară și concordă cu utilizările substanței în lanțul de aprovizionare.
 • În ceea ce privește evaluarea expunerii mediului, asigurați-vă că explicați suficient condițiile de utilizare care determină rata de eliberare preconizată a substanței în mediu.
 • Dacă substanța este persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT), indicați clar în raportul de securitate chimică metodele prin care reduceți la minimum eliberarea acesteia.
 • Atunci când determinați nivelul calculat fără efect (DNEL) sau concentrația predictibilă fără efect (PNEC), justificați și documentați orice deviere de la factorii de evaluare impliciți prezentați în capitolele R.8 și R.10 din Ghidul privind REACH, aducând argumente științifice referitoare în mod specific la substanța pe care o înregistrați.
 • Atunci când utilizați un model pentru a estima expunerea, asigurați-vă că modelul se aplică substanței dumneavoastră și utilizați parametrii de modelare adecvați, justificând selectarea lor.
 • Asigurați-vă că scenariile de expunere din raportul de securitate chimică sunt transparente, specifice și acoperă toate aspectele. Condițiile de exploatare și măsurile de administrare a riscurilor trebuie să fie prezentate suficient de detaliat și să asigure utilizarea în condiții de siguranță.
 • Nu utilizați instrumente de nivelul 1 pentru a produce scenarii de expunere în serie și în mod automat, întrucât acest lucru poate duce la includerea cu ușurință în aceste scenarii a unor recomandări nefolositoare sau eronate privind administrarea riscurilor.

 

Asigurați-vă că descrierea utilizării include toate utilizările substanței
 • Includeți toate utilizările date substanței pe tot parcursul ciclului său de viață.
 • Furnizați o scurtă descriere generală a utilizărilor identificate pentru substanță în secțiunea 3.5 din IUCLID.
 • Asigurați-vă că titlurile scurte ale scenariilor de expunere sunt în concordanță cu descrierea utilizării din secțiunea 3.5 din IUCLID, cu scenariul de expunere anexat și cu secțiunea 1.2 a fișei cu date de securitate extinsă.

 

Furnizați informații relevante, concise și inteligibile privind utilizarea
 • Descrieți toate utilizările actuale relevante.
 • Alegeți denumiri intuitive pentru utilizări, folosind de preferință terminologia armonizată la nivelul sectorului dumneavoastră.
 • Oferiți o scurtă explicație a procesului sau a activităților la care se referă utilizarea. Nu vă bazați doar pe descriptorii standard ai utilizării, deoarece sunt prea generici pentru a lămuri autoritățile și clienții în ce constă utilizarea respectivă.
 • Dacă sunteți membru al unui grup de solicitanți ai înregistrării, asigurați-vă că descrierea utilizării din dosarul dumneavoastră IUCLID se referă la procesul pentru care doriți să înregistrați substanța. Nu copiați pur și simplu descrierea utilizării de la alți solicitanți sau din raportul generic de securitate chimică al substanței, deoarece acest lucru poate duce la un număr mare de neconcordanțe.
 • Dacă vă înregistrați substanța ca intermediar, de regulă nu trebuie să raportați nicio utilizare de către consumatori, nicio utilizare de către lucrători profesioniști și nicio utilizare a substanței pe durata de viață utilă a unui articol, acestea fiind incompatibile cu statutul de intermediar al unei substanțe.
 • Alegeți nivelul corect de diferențiere între utilizări, astfel încât să puteți realiza comunicări țintite ale informațiilor referitoare la siguranță către diversele grupuri de utilizatori.
  • O diferențiere insuficientă poate duce la scenarii de expunere complexe și exagerat de prudente.
  • O diferențiere prea mare poate duce la repetarea sau replicarea acelorași informații generice din scenariul de expunere.

 

Descrieți condiții de utilizare realiste în evaluarea expunerii
 • Pentru fiecare utilizare descrisă, identificați condițiile de utilizare care asigură ținerea riscurilor sub control și estimați expunerea în aceste condiții – atât pentru om, cât și pentru mediu.

 • Utilizați informațiile disponibile pentru a crea datele de intrare pentru evaluarea expunerii: categoriile specifice de eliberare în mediu (SpERC) pentru mediu, determinanții specifici privind expunerea consumatorilor (SCED) pentru consumatori și inventarele utilizărilor, precum și valorile SPERC, SWED și SCED asociate.

 

Valorificați inventarele utilizărilor
 • Inventarele utilizărilor sunt elaborate la nivel de sector industrial pentru a oferi o descriere scurtă a principalelor utilizări relevante pentru sectorul respectiv. Valorificați-le în cadrul înregistrării dumneavoastră:
  • Inventarele utilizează un șablon stabilit de comun acord, care poate fi pus la dispoziție și în Chesar (instrumentul ECHA pentru evaluarea securității chimice și elaborarea rapoartelor de securitate chimică).
  • Inventarele furnizează informații privind utilizările și condițiile de utilizare, reflectând informații relevante și realiste și pot fi deci incluse în evaluarea securității chimice (ESC) pe care o realizați.
 • Rețineți că și utilizările neincluse în vreun inventar al utilizărilor trebuie să fie descrise în conformitate cu condițiile de utilizare și să fie incluse în evaluarea securității chimice.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)