Recomandări pentru solicitanții înregistrării

Recomandări pentru solicitanții înregistrării

Recomandări pentru solicitanții înregistrării

Toți solicitanții înregistrării conform REACH sunt încurajați să își actualizeze și să își revizuiască din proprie inițiativă informațiile, pentru a îmbunătăți calitatea dosarelor de înregistrare. Următoarele recomandări se bazează pe constatările formulate de ECHA în urma evaluării și îndeplinesc obligația ECHA de a publica recomandările desprinse din evaluări, conform articolului 54 din REACH.

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.