Clasificarea și etichetarea

Clasificarea și etichetarea sunt esențiale pentru asigurarea unui nivel ridicat de protecție a sănătății și a mediului, precum și pentru libera circulație a substanțelor, amestecurilor și articolelor.

Clasificarea și etichetarea reprezintă punctul de plecare pentru comunicarea pericolelor și prezintă legături ample cu alte acte legislative.

Odată ce o substanță sau un amestec este clasificat, pericolele identificate trebuie comunicate celorlalți operatori din lanțul de aprovizionare, precum și consumatorilor. Etichetarea pericolelor face posibilă informarea utilizatorului unei substanțe sau al unui amestec cu privire la clasificarea gradului de pericol, prin intermediul etichetelor și al fișelor cu date de securitate, precum și alertarea utilizatorului cu privire la prezența unui pericol și la necesitatea administrării riscurilor aferente.

 

Asigurați-vă că informațiile privind clasificarea și etichetarea sunt corecte și actualizate
  • Includeți întotdeauna informații privind clasificarea și etichetarea în dosarul de înregistrare, indiferent de intervalul cantitativ.
  • Pentru a clasifica și eticheta substanța conform Regulamentului CLP, evaluați pericolele intrinsece ale acesteia.
  • Verificați cu atenție clasificarea armonizată raportată pentru substanță, asigurându-vă că este conformă cu cea mai recentă actualizare a anexei VI la CLP. Rețineți că este posibil ca aceasta să se regăsească într-o înregistrare de grup.

 

Clasificați corect substanțele multiconstituent și UVCB
  • Ca regulă generală, pentru a clasifica o substanță care conține impurități, aditivi sau constituenți multipli (substanță multiconstituent sau UVCB), bazați-vă pe informațiile relevante disponibile privind substanța.
  • Atunci când faceți clasificarea pe baza proprietăților cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) sau când evaluați proprietățile de bioacumulare și de degradare în cadrul clasei de pericol „periculos pentru mediul acvatic”, în mod normal clasificarea substanței trebuie să se bazeze și pe informațiile privind constituenții individuali cunoscuți.  
  • Dacă datele privind substanța multiconstituent sau UVCB indică efecte mai grave decât datele referitoare la constituenții individuali (acest lucru se poate întâmpla în cazul clasificării pentru efecte CMR sau pentru anumite efecte asociate proprietăților de bioacumulare sau degradare), trebuie să utilizați datele care indică efecte mai grave pentru clasificare.
  • Pentru celelalte clase de pericol în afară de CMR, dacă nu sunt disponibile date privind substanța, utilizați pentru clasificare datele referitoare la constituenți, în conformitate cu regulile privind amestecurile.
  • Nu testați o substanță multiconstituent în scopul clasificării dacă există date privind constituenții.

 

Actualizați-vă notificarea C&E
  • Conform articolului 41 din CLP, notificatorii și solicitanții înregistrării trebuie să depună toate eforturile pentru a ajunge la un acord cu privire la o intrare agreată pentru aceeași substanță. Prin urmare, este firesc să vă actualizați notificările.

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)