Podręczniki ePIC

Celem podręczników systemu ePIC jest pomoc organom i użytkownikom przemysłowym w poruszaniu się w systemie informatycznym i pomoc w wypełnieniu przez nich obowiązków wynikających z rozporządzenia PIC (rozporządzenie (UE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów).

Podręcznik systemu ePIC dla użytkowników przemysłowych zapewnia szczegółowe i zilustrowane przykładami wsparcie dla użytkowników przemysłowych na temat tego, jak przedkładać powiadomienia o wywozie, wnioski o specjalny RIN i powiązane zadania.

Podręczniki systemu ePIC dla wyznaczonych organów krajowych i Komisji Europejskiej uczą organy, jak dokonywać weryfikacji powiadomień o wywozie i innych przedłożeń związanych z PIC dokonywanych przez użytkowników przemysłowych.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)