Onafhankelijkheid

De onafhankelijkheid en transparantie van besluitvorming is voor het Agentschap van uiterst belang. Het werk en de besluiten van ECHA zijn essentieel voor de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu, en kunnen ook een aanzienlijke invloed op afzonderlijke bedrijven hebben. Daarbij is het essentieel dat ECHA op een transparante en onafhankelijke wijze onpartijdige en op wetenschappelijke argumenten gestoelde besluiten neemt.

Onafhankelijkheid wordt gewaarborgd door transparante belangenverklaringen en door maatregelen om ervoor te zorgen dat belangen geen invloed op de besluitvorming door het Agentschap kunnen hebben. Dit betekent in de praktijk dat ECHA een delicaat evenwicht nastreeft tussen enerzijds de deskundigheid en ervaring van zijn medewerkers en anderzijds het strikt vermijden van belangenconflicten. Volgens het beleid van ECHA is er sprake van een belangenconflict wanneer de onpartijdigheid en objectiviteit van een besluit in het gedrang komen (of als dit door het publiek zo wordt waargenomen) door het belang van een persoon die bij of voor het Agentschap werkt.

Daarom doet iedereen die voor het Agentschap werkt jaarlijks opgave van zijn of haar belangen (deze worden ook bijgewerkt als de omstandigheden veranderen). Iemand met een verklaard belang in een kwestie kan dan niet deelnemen aan de besluitvorming of het opstellen van een advies over die kwestie.

Het Agentschap heeft ook een Adviescommissie belangenverklaringen die de uitvoerend directeur van het Agentschap ondersteunt bij het waarborgen van de onafhankelijkheid van besluitvorming.

Zie voor meer informatie het beleid van ECHA voor het beheren van mogelijke belangenconflicten.

 

Conflicts of Interest Advisory Committee

Image

 

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)