Transparantie

Transparantie

Transparantie is een van ECHA's vijf kernwaarden, naast onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, efficiëntie en inzet voor welzijn. Transparantie is vooral bedoeld om belangstellenden de mogelijkheid te bieden de organisatie en haar bestuurders vragen te stellen en ter verantwoording te roepen.

ECHA's benadering van transparantie is gebaseerd op drie hoofdpijlers:

  • duidelijke, doorzichtige procedures
  • open besluitvorming
  • beschikbaarstelling van informatie

 

 

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.